Filipstads kommun startsida

Anhörigstöd för dig som vårdar och stödjer en närstående

Anhörigstödet i Filipstad erbjuder samtal, aktiviteter och andra tjänster. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Vem är anhörig?

Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroende eller missbruk behöver stöd. Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, syskon, barn, make/make/partner, sambo, vän eller granne så finns anhörigstödet till för dig.

Vad kan Anhörigstödet i Filipstad erbjuda och stötta dig/er med?

Vi kan:

  • Ge råd och stöd genom telefonsamtal eller enskilda samtal.
  • VI har anhöriggrupper för social samvaro och information.
  • Vi kan stötta och vägleda.
  • Vi har sinnesträning- detta är specialinredda rum som stimulerar till aktivitet och /eller avslappning. Vi kan även erbjuda taktil beröring som är en mjuk beröring av huden. Detta kostar 100 kr/tillfälle.

Det finns även stöd som riktas till din närstående så att du/ni avlastas. Dessa insatser ansöker du genom att kontakta biståndsbedömare eller LSS handläggare och de innebär oftast en kostnad. Utifrån din ansökan och ett samtal vid ett eller flera hembesök kartlägger kommunen vilka behov av stöd du/ni behöver. I nästa steg beslutar biståndsbedömaren vilka insatser du eller din närstående kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller LSS.

  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Hemtjänst
  • LSS (Lagen om stöd och service)

Vi kan även ordna aktiviteter efter önskemål och självkostnadspris, som föreläsningar, utflykter och festligheter.
Vi har tystnadsplikt och för ingen dokumentation av samtalen. Det kostar heller inget att besöka oss och få råd och stöd.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Länkar

Kontaktinformation Anhörigsamordnare - Ann-Marie Andersson

Telefonnummer
072‑599 03 60
Besöksadress
Älvkullen, Storbrovägen 4
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad