Filipstads kommun startsida

Anhörigstöd för dig som vårdar och stödjer en närstående

Strand med siluetter av människor

Anhörigstödet i Filipstad erbjuder samtal, aktiviteter och andra tjänster. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att någon i familjen, släkten eller vänkretsen hjälper till med vård och stöd.

Det är en viktig och betydelsefull insats men kan också innebära en fysiskt och psykiskt stor belastning. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period.

Vem är anhörig?

Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroende eller missbruk behöver stöd. Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, syskon, barn, make/make/partner, sambo, vän eller granne så finns anhörigstödet till för dig.

Närstående = Person som tar emot omsorg, vård och/eller stöd av en anhörig.

Anhörig = Person som ger omsorg, vård och/eller stöd till en närstående.

Vad kan Anhörigstödet i Filipstad erbjuda och stötta dig/er med?

Vi kan:

 • Ge råd och stöd genom telefonsamtal eller enskilda samtal.
 • VI har anhöriggrupper för social samvaro och information.
 • Vi kan stötta och vägleda.

Det finns även stöd som riktas till din närstående så att du/ni avlastas. Dessa insatser ansöker du genom att kontakta biståndsbedömare eller LSS handläggare och de innebär oftast en kostnad. Utifrån din ansökan och ett samtal vid ett eller flera hembesök kartlägger kommunen vilka behov av stöd du/ni behöver. I nästa steg beslutar biståndsbedömaren vilka insatser du eller din närstående kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller LSS.

 • Avlösning i hemmet
 • Växelvård
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Hemvård
 • LSS (Lagen om stöd och service)

Direkt anhörigstöd

 • Ett stöd som riktas direkt till dig som anhörig.
 • Det krävs inget biståndsbeslut för att få det direkta stödet.
 • Inriktningen är att det är en kostnadsfri service.
 • Fås genom kontakt med kommunens anhörigkonsulent. Vänta inte för länge eller tills något speciellt händer. En tidig kontakt kan vara viktigt för att förebygga den anhörigas egen hälsa.

Enskilt stöd och rådgivning

För dig som är anhörig finns det möjlighet att få enskilda stödjande samtal via telefon eller besök. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för ingen dokumentation av samtalen.

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp träffar du andra anhöriga över en kopp kaffe. Här har du en unik chans att träffa och utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Det finns möjlighet att bjuda in olika resurspersoner till gruppen för att få svar på frågor som ni har.

Det indirekta anhörigstödet

 • Ett stöd som riktas till din närstående så att du avlastas.
 • Din närstående ansöker om insatser genom kommunens LSS-/biståndshandläggare.
 • Dessa insatser innebär oftast en kostnad.

Avlösning i hemmet

Personal kan komma till bostaden och avlösa dig så du får tid för dig själv.

Växelvård

Med växelvård vistas din närstående på en av kommunens enheter och får sin omsorg och hjälp via omvårdnadspersonal.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

För personer med demenssjukdom finns Solrosens dagverksamhet. Här får din närstående aktivering och meningsfull stimulans medan du får möjlighet till egen tid.

Hemvård

Hemvård kan vara hjälp med städservice, personlig hygien, på- och avklädning, trygghetslarm eller hjälp i samband med måltider.

Lagen om stöd och service (LSS)

LSS-insatserna kan vara i form av till exempel kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans.

Annan service

Kommunens anhörigkonsulent kan också anordna aktiviteter efter önskemål och till självkostnadspris, som föreläsningar, utflykter och festligheter.

Vi har tystnadsplikt och för ingen dokumentation av samtalen. Det kostar heller inget att besöka oss och få råd och stöd.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Telefonnummer:

0590‑613 25

Besöksadress:

Älvkullen, ingång C

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad