Filipstads kommun startsida

Anhörigstöd för dig som vårdar och stödjer en närstående

Äldre man och kvinna som har ett varsitt barn i knät och ler

Anhörigstödet i Filipstad erbjuder samtal, aktiviteter och andra tjänster. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd arrangerar samtalsträffar för personer som drabbats av att en medmänniska tagit sitt liv.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller stödjer en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen, som inte klarar vardagen på egen hand. Det kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift. Men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Vad kan Anhörigstödet i Filipstad erbjuda?

Direkt anhörigstöd

Direkt anhörigstöd är ett stöd som riktas direkt till dig som anhörig. Inget biståndsbeslut behövs.

  • Få råd och stöd genom telefonsamtal eller enskilda samtal.
  • Anhöriggrupper för social samvaro och information.
  • Stötta och vägleda.
  • Fånga upp önskemål och behov.
  • Sinnesträningen, specialinredda rum som stimulerar till aktivitet och avslappning. Taktil beröring är en mjuk beröring av huden. Kostnad 100:-/tillfälle.

Indirekt anhörigstöd

Indirekt anhörigstöd är ett stöd som riktas till din närstående så att du avlastas. Dessa insatser ansöker du om genom biståndshandläggare/LSS-handläggare och de innebär oftast en kostnad.

  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Hemtjänst
  • Lagen om stöd och service (LLS)

Annan service

Vi kan också ordna aktiviteter efter önskemål och till självkostnadspris, som föreläsningar, utflykter och festligheter.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Det kostar inget att besöka oss och få stöd och råd. Vi har tystnadsplikt och för ingen dokumentation av samtalen.

Mer info

Kontaktinformation Anhörigsamordnare - Ann-Marie Andersson

Telefonnummer
072‑599 03 60
Besöksadress
Älvkullen, Storbrovägen 4
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad