Filipstads kommun startsida

Tillgänglighet på webbplatsen

Filipstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur filipstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Läs mer om varje punkt under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighetsbrister".

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa dokument/PDF
  • Vissa videor

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att fylla i formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att fylla i formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighetsbrister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument/PDF

Dokument som skapas och publiceras ska ha text som kan läsas av maskinläsare. Det finns brister i en del av dessa dokument, som kan sakna märkta rubriker, bilder kan sakna alt-texter och dokumenten vara felaktigt strukturerade för skärmläsning. Det finns även gamla inskannade dokument som saknar digital version som inte är läsbara av maskinläsare. Arbete pågår för att åtgärda dessa dokument samt att se till att nya dokument skapas på korrekt sätt.

I vissa fall finns en PDF:er som är tänkta till utskrift, exempelvis en affisch till ett evenemang. Dessa är inte gjorda för att få mer information, utan ska reflektera samma information som finns på sidan. Dessa har "för utskrift" med i länknamnet.

Video

Alla nya videor som läggs ut kommer kontrolleras så textning och syntolkning läggs till vid behov. Dock finns gamla videor kvar som saknar detta. Videor som vi får från tredje part kan också sakna detta.

Oskäligt betungande anpassning

Filipstads kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bilder i nyheter som publicerats innan 23 september 2020

En del nyheter saknar alt-texter på bilder. I de viktigaste fallen har likvärdig information funnit i nyhetstexten. Alla nya nyheter ska tillgänglighetsanpassas helt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor (adresser och eller beskrivningar ska däremot finnas där kartor finns, alternativt som alt-text)
  • Fullmäktiges webbradio (är just nu ute i max 10 dagar och betraktas som live-sändning)
  • Dokument som publicerats innan 23 september 2018 (om dessa inte är enda sättet att uträtta ett ärende)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2023.

Meddela om tillgänglighetsbrist eller Begär tillgänglig versionLämna sidans namn och klistra in länkadress om möjligt

Om du vill bli kontaktad, lämna dina kontaktuppgifterAllmän handling
När du skickar via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete.
Personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas endast för att administrera ärendet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.