Filipstads kommun startsida
Grå sopbil

Avfall och renhållning

Här hittar du information om avfallshanteringen i kommunen. Sophämtning, matavfall, återvinningsstationer m.m.

Filipstads centrum från kyrktornet

Boende och bredband

För dig som vill hitta ett boende eller bor i Filipstads kommun så hittar du här samlad information. Här kan du också läsa om bredbandssatsningen i kommunen.

Byggarbete med plankor och stege i en lokal

Bygga, förvalta och riva

Kommunens byggnadsinspektörer hjälper dig med dina frågor som rör byggande och rivning. Inspektörerna arbetar även med frågor om ovårdade fastigheter och annan tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Gångbana i Filipstad, Folkets hus byggnaden i bakgrunden

Gata och park

Läs mer om gatlampor, snö och halka. blomlådor, felanmälan med mera.

Vitsippa i närbild

Miljö- och hälsoskydd

Här handläggs dina miljö- och hälsoskyddsärenden. Har du tänkt öppna ett café, borra efter bergvärme eller gräva ett enskilt avlopp är det hit du ska vända dig.

Flygfoto över Filipstad

Planer och kartor

Plan- och kartavdelningen planerar för Filipstads kommuns framtid och hjälper dig i frågor om adresser, utsättning och kartmaterial.

En sjö en sommarkväll med skog i bakgrunden

Vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.