Filipstads kommun startsida

Avfall och renhållning

Här hittar du information om avfallshanteringen i kommunen. Sophämtning, matavfall, återvinningsstationer m.m.

Boende och bredband

För dig som vill hitta ett boende eller bor i Filipstads kommun så hittar du här samlad information. Här kan du också läsa om bredbandssatsningen i kommunen.

Bygga, förvalta och riva

Kommunens byggnadsinspektörer hjälper dig med dina frågor som rör byggande och rivning. Inspektörerna arbetar även med frågor om ovårdade fastigheter och annan tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Gata och park

Läs mer om gatlampor, snö och halka. blomlådor, felanmälan med mera.

Miljö- och hälsoskydd

Här handläggs dina miljö- och hälsoskyddsärenden. Har du tänkt öppna ett café, borra efter bergvärme eller gräva ett enskilt avlopp är det hit du ska vända dig.

Planer och kartor

Plan- och kartavdelningen planerar för Filipstads kommuns framtid och hjälper dig i frågor om adresser, utsättning och kartmaterial.

Vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

Senast uppdaterad: 2019-10-22