Filipstads kommun startsida

Planer och kartor

Gammal karta över Filipstad

Med bland annat översiktsplaner och detaljplaner planerar vi för hur Filipstads kommun ska se ut i framtiden. Syftet med planeringen är att möjliggöra för ett hållbart samhälle och ge förutsättningar för både utveckling och bevarande.

Vi arbetar med:

  • Översiktsplanering
  • Detaljplanering
  • Kommunens kartverk
  • Namn- och adressfrågor
  • Mätning och husutsättning

Undersidor