Filipstads kommun startsida

Kontaktuppgifter

Personal Miljö- och stadsarkitektkontoret

Titel

Namn

Telefon

E-post

Enhetschef/ Byggnadsinspektör

Henric Forsberg

0590-611 31

henric.forsberg@filipstad.se

Byggnadsinspektör

Tony Trust

0590-611 39

tony.trust@filipstad.se

Energi- och klimatrådgivare

Hanan Othman

0550-651 74

hanan.othman@storfors.se

Fysisk planerare

Lena Wahlgren

0590-611 61

lena.wahlgren@filipstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linda Holmgren

0590-611 92

linda.holmgren@filipstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Camilla Eriksson

0590-611 91

camilla.eriksson@filipstad.se

Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Hendrikje Kruse

0590-611 37

hendrikje.kruse@filipstad.se