Filipstads kommun startsida

Vatten & avlopp

Du som invånare får vatten av god kvalitet. Nedsmutsat vatten tas om hand och renas innan det återgår till naturen.

I Filipstad:

  • är längden på vattenledningsnätet 13 mil.
  • har vi 13 vattenverk.
  • har vi 4 vattenskyddsområden.
  • har vi 6 avloppsreningsverk.

Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Dokument

VA-taxa (pdf, 608 kB)

ABVA (pdf, 18 kB) - Allmänna bestämmelser för användande av Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Andra kontaktuppgifter

Vattenverket 0590-123 39

Avloppsreningsverket 0590-128 96

Vid felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, vid akuta felanmälningar utanför kontorstid kontakta jourhavande 0550-636 00.

Senast uppdaterad: 2020-01-02