Filipstads kommun startsida

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att försäkra tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning på lång sikt.

Vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Skyddsområden ställer krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Det kan gälla utsläpp av olja eller markanvändning.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Vattenverket 0590-123 39

Avloppsreningsverket 0590-128 96

Vid felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, vid akuta felanmälningar utanför kontorstid kontakta jourhavande 0550-636 00.