Filipstads kommun startsida

Avfall och renhållning

Grå sopbil

Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka olägenhet för människor eller miljö. I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på brukarna, kommunerna och producenterna.

Påminnelse

Nu är vintern här. Låt det bara vara snö som blåser i vinden - inte sopor!

Kom i håg att slänga ditt avfall i avfallspåse och att försluta den! Löst avfall ramlar inte ner i sopbilen när vi tömmer tunnan utan flyger iväg i vinden.

Soppåsar till den gröna tunnan knyts ihop.

Papperspåsarna till den bruna tunnan försluts genom att överkanten knölas ihop.

Byte vecka för sophämtning

År 2021 kommer ni som haft hämtning jämn vecka få hämtning udda vecka. Ni som haft hämtning udda vecka kommer få hämtning jämn vecka.

Långskogens Återvinningscentral

Långskogen är stängd alla aftnar och röda dagar.

Nya öppettider gäller på Långskogen från och med 2/1 2021.

Måndag 09.00-18.00
Tisdag 09.00-17.00
Onsdag 09.00-17.00
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 12.00-16.00
Lördag 10.00-14.00

Nu återvinner vi böcker med hård pärm!

Böcker ska så klart läsas igen och igen och igen, men ibland går det inte. De böcker med hård pärm som du inte vill eller kan lämna till Återbruk för återanvändning kan du nu lämna på Långskogens återvinningscentral för återvinning och inte som tidigare till förbränning. Vi har nu en container för böcker med hård pärm och materialet i böckerna återvinns och blir nytt papper!

Pocketböcker/böcker med mjuk pärm lämnar du precis som tidigare i FTIs container för återvinning av tidningar.

Se nedan för karta över Långskogens återvinningscentral

Närbild på öppen bok

Besök på Långskogens återvinningscentral

För att underlätta sortering och minimera tiden för ditt besök på Långskogen – sortera ditt avfall redan hemma när du lastar bil eller kärra enligt bilden nedan och ta med bärhjälp om du har mycket att lasta av eller om det är tunga eller stora saker. Tänk på att barn ska sitta kvar i bilen för att minimera risken för olyckor.

Karta över Långskogens avdelningar

Containrar för farligt avfall stänger 2020-10-15

Containrar för mottagande av farligt avfall från hushåll/privatpersoner vid OKQ8 I Filipstad, i Lesjöfors vid Djurgården samt vid Hornkullsvägen i Nykroppa stänger 2020-10-15.

Ny lagstiftning gällande farligt avfall gör att kommunen inte längre kan ta emot farligt avfall i dessa containrar. Farligt avfall från hushåll/privatpersoner lämnas på Långskogens återvinningscentral. Verksamheter ska precis som tidigare ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall. Verksamheter kan lämna elavfall på Långskogen, men inte övrigt farligt avfall.

Förpacka och märk upp ditt farliga avfall

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och det ska tydligt framgå vad förpackningen innehåller (på de många förpackningar framgår det hur avfallet ska sorteras). Detta är av säkerhetsskäl viktigt för den vidare hanteringen såsom förvaring, transport och återvinningen. Om fel kemikalier kommer i kontakt med varandra kan det få förödande konsekvenser.

Farligt avfall är till exempel:

 • Oljerester, oljefilter, smörjfett
 • Lösningsmedel, t.ex. tändvätska, bensin, aceton, lacknafta, thinner
 • Vattenblandade lösningsmedel, t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol
 • Färg-, lim- och lackrester samt impregneringsmedel
 • Bekämpningsmedel, t.ex. råttgift, insekts- och växtdödare
 • Syror, t.ex. svavelsyra, saltsyra
 • Baser, t.ex. kaustiksoda, propplösare
 • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin
 • Sprayburkar med rester

Välkommen till Långskogens återvinningscentral.länk till annan webbplats

Logotyp för FTI

Besök en återvinningsstation

Har du mycket återvinningsmaterial såsom papper, kartong och frigolit kan du besöka någon av våra återvinningsstationer.

Är det fullt på en återvinningsstation så kan det finnas plats på en annan. De på Fagerbergsvägen och på Åsenleden är inte lika välbesökta som den vid OKQ8, så prova gärna här!

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) sköter och ansvarar för återvinningsstationerna. På www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på tel.nr. 0200-88 03 11 kan alla privatpersoner anmäla behov av städning eller tömning av en ÅVS. Du behöver uppge vilken station, fraktion samt tid och datum för iakttagelsen.

Gör det osynliga avfallet synligt

Visste du att det genereras i snitt 1200 kg avfall vid tillverkningen av en helt vanlig laptop? Osynligt avfall måste göras synligt för alla - så att fler kan fatta hållbara beslut som minskar människans miljöpåverkan. Var med och gör det osynliga avfallet synligt.

#osynligtavfall Ta reda på merlänk till annan webbplats

Minimera avfallet och skaffa e-faktura eller e-postfaktura

Fakturor gällande vatten, avlopp och renhållning behöver inte skrivas ut och skickas i kuvert. Genom att använda elektroniska tjänster minskar du din miljöpåverkan och kuvertet som inte går att återvinna slipper hamna i hushållssoporna.

Du som privatperson kan via din internetbank anmäla att du vill ha e-faktura från Filipstads kommun. Logga in i din internetbank, leta upp Filipstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyll sedan i anmälningsformuläret.

Företag och privatpersoner kan få fakturor skickade via e-post. Beställ hos kundtjänst.

Autogiro innebär att fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto. Anmäl autogiro genom e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats.

Du som har autogiro eller tänker skaffa det, kan kombinera det med e-faktura eller e-postfaktura. Då slipper du pappersaviseringen om dragning från ditt konto.

Corona - insamling och återvinning

Coronaspridningen påverkar oss alla, även insamlingen av textilier, återbruk och förpackningar.

Textilinsamlingen Det är viktigt att du inte lägger något utanför en stängd textilbehållare då det leder till nedskräpning. Spara gärna kläderna hemma tills insamling är igång igen eller så kan du lämna dem till Återbruket på Långskogens återvinningscentral eller annan mottagare av återbruk så som loppisar eller liknande. Tänkt på att inte lägga saker utanför stängda lokaler för mottagning. Lämna dina saker när de har öppet.

Även insamlingen av förpackningar är påverkad av rådande situation, för närvarande ska en ökad mängd förpackningar hanteras av färre personal. Tänk på att platta till förpackningar ordentligt för att spara plats i containrarna. Är behållarna fulla på den station du besöker så kan det fortfarande finnas tomma containers på någon annan mindre välbesökt station. Vänligen, lämna inte påsar och förpackningar utanför behållarna.

Om det är fullt i behållarna och/eller nedskräpat runt omkring ska man kontakta FTI. Enklast gör du detta genom att fylla i formuläret på FTIs hemsida https://www.ftiab.se/172.htmllänk till annan webbplats, eller ringa och göra en felanmälan på 020-088 03 11.

Tack för hjälpen!

Konsumera mindre och sortera mera!

Har du koll på vad du kan göra i din vardag för miljön?

Några tips:

 1. Inga engångsartiklar! Kanske gillar du take away-kaffe men tycker det känns onödigt med engångsmugg. Ta istället med din egen take away- mugg och att få den fylld istället.
 2. Investera i en glas- eller aluminiumflaska och ta med dig eget vatten! Plastflaskor är en stor del av sopberget och dessutom kostar upptappat vatten onödigt mycket pengar. Vattnet i vattenkranen är rent, frächt och lokalproducerat!
 3. Ta med en egen tygkasse till mataffären och bär hem istället maten med stil.
 4. Planera dina måltider! Genom att ta med matlåda till jobbet kan du undvika allt onödigt avfall som kommer med hämtluncherna. Dessutom kan du spara en hel del pengar.
 5. Släng inte dina gamla mediciner i toaletten eller soppåsen. Lämna dem på ditt apotek.

Läs gärna mer på Facebook Zero Waste Sverigelänk till annan webbplats

Det som blir avfall ska sorteras på rätt sätt. Läs mer på Så här sorterar vi i Filipstads kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB).

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30