Filipstads kommun startsida

Avfall och renhållning

Grå sopbil

Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka olägenhet för människor eller miljö. I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på brukarna, kommunerna och producenterna.

Kom ihåg! Sopor ska alltid förpackas

Kom i håg att slänga ditt avfall i avfallspåse och att försluta den! Löst avfall ramlar inte ner i sopbilen när vi tömmer tunnan.

Soppåsar till den gröna tunnan knyts ihop. Bruna papperspåsar för matavfall får inte användas i gröna tunnan.

Papperspåsarna till den bruna tunnan försluts genom att överkanten knölas ihop.

Returpapper blir kommunalt ansvar 2022

Vid årsskiftet 2022 upphörde producentansvaret för returpapper och ingår nu i det kommunala avfallet.

För den som bor i Filipstads kommun blir det ingen förändring och du kan fortsätta att återvinna ditt returpapper precis som tidigare via fastighetsnära insamling, återvinningsstationerna eller kommunens återvinningscentral.

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan från och med 1 januari 2022 anlita valfri entreprenör som är auktoriserad av Filipstads kommun.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta som idag, om entreprenören som utför insamlingen är auktoriserad av kommunen. Etablerade entreprenörer har bekräftat att de avser fortsätta insamling via auktorisation. Den som önskar autorisation för att samla in returpapper i Filipstads kommun kan kontakta Avfallssamordnare Simon Götz, simon.gotz@filipstad.se.

Soppåsar som fryser fast i kärl

Varma och fuktiga påsar som läggs i kärlet under vintern riskerar att frysa fast, gäller både påsar i brunt och grönt kärl. Detta leder till att kärlen inte töms ordentligt när sopbilen kommer. Sopbilen "skakar" kärlet vid tömning, men sopbilschaufförerna ser inte om det sitter fast något i kärlet och kan därför inte heller göra något åt det just där och då.

För att undvika fastfrysning finns det några tips:

  • Tryck inte ner fler soppåsar än det inte riktigt finns plats för, risken är större att påsarna fryser fast i kärlet.
  • Placera matavfallspåsen på hyllan i kärlet. Då hinner påsen att frysa och bli hård. När du sedan kommer med nästa påse puttar du ner den frysta påsen i kärlet och placerar den nya fuktiga påsen på hyllan.
  • Se till så att matavfallspåsar inte är för fuktiga.
  • Ett rent kärl minskar risken för fastfrysningar.
  • Om det ändå frusit fast påsar, pröva att försiktigt skaka på kärlet eller peta lite i kärlet. Ha som vana att skaka lite på kärlet innan det är dags för tömning.

Om ditt kärl inte tömts och om det behövs tömmas för att få plats med avfall och du inte kan vänta till nästa tömning, så kan du beställa en extra hämtning hos kundservice 0590-613 77, debitering@filipstad.se.

Fira lov och ledigheter i fritidshuset

Sommartid sker hämtning av hushållsavfall enligt rullande schema. Vid vistelse i fritidshus under annan tid kan du beställa extra hämtning av hushållsavfall. Kontakta kundservice 0590-613 77, debitering@filipstad.se för beställning av extra tömning.

Hushållsavfall ska alltid hämtas av kommunen. Soppåsar får inte lämnas på ÅVC.

Långskogens Återvinningscentral

Välkommen med ditt sorterade avfall till Långskogens återvinningscentral (ÅVC).

Läs mer om Långskogen och hur du ska sortera ditt avfall.

För att underlätta sortering och minimera tiden för ditt besök på Långskogen – sortera ditt avfall redan hemma när du lastar bil eller kärra enligt bilden nedan och ta med bärhjälp om du har mycket att lasta av eller om det är tunga eller stora saker. Tänk på att barn ska sitta kvar i bilen för att minimera risken för olyckor.

Logotyp för FTI

Besök en återvinningsstation

Har du återvinningsmaterial såsom papper, kartong och frigolit kan du besöka någon av våra återvinningsstationer. Läs mer om återvinning och återvinningsstationer.

Minimera avfallet och skaffa e-faktura eller e-postfaktura

Fakturor gällande vatten, avlopp och renhållning behöver inte skrivas ut och skickas i kuvert. Genom att använda elektroniska tjänster minskar du din miljöpåverkan och kuvertet som inte går att återvinna slipper hamna i hushållssoporna.

Du som privatperson kan via din internetbank anmäla att du vill ha e-faktura från Filipstads kommun. Logga in i din internetbank, leta upp Filipstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyll sedan i anmälningsformuläret.

Företag och privatpersoner kan få fakturor skickade via e-post. Beställ hos kundtjänst.

Autogiro innebär att fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto. Anmäl autogiro genom e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Du som har autogiro eller tänker skaffa det, kan kombinera det med e-faktura eller e-postfaktura. Då slipper du pappersaviseringen om dragning från ditt konto.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor