Filipstads kommun startsida

Återvinning

En stor samling med olika plastkorkar i olika färger

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer.

ÅVS och ÅVC - vad är skillnaden?

Ibland hamnar fel saker på fel plats. t.ex. leksaker i förpackningsinsamlingen och grovavfall utanför återvinningsstationerna (ÅVS) eller i naturen istället för att lämnas på återvinningscentralerna (ÅVC).

Se nedan video för förklaring vad som ska lämnas var.

Sortering av avfall

Förpackningsmaterialet och tidningar och papper ska sorteras ut och lämnas till kommunens återvinningsstationer eller kommunens återvinningscentral. Det sorterade avfallet tas om hand av Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI). Producenterna av alla varor du köper betalar för att FTI samlar in och återvinner förpackningar.

Återvinningsstationer

I Filipstads kommun har FTI ansvar för återvinningsstationerna.

Det är till FTI du ska anmäla om container/behållare är full eller om det behöver städas på stationen. Här hittar du stationerna i Filipstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På FTIs hemsida (www.fti.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kan du läsa mer om till exempel hur du sorterar ditt avfall.

Här kan du läsa mer om återvinningsstationerna Öppnas i nytt fönster. och kommunens återvinningscentral Öppnas i nytt fönster..

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor