Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Återvinning

Återvinning

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer.

Sortering av avfall

Förpackningsmaterialet och tidningar och papper ska sorteras ut och lämnas till kommunens återvinningsstationer eller kommunens återvinningscentral. Det sorterade avfallet tas om hand av Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI). Producenterna av alla varor du köper betalar för att FTI samlar in och återvinner förpackningar.

På Förpackning och tidningsinsamlingens hemsida (www.ftiab.se) kan du läsa mer om till exempel hur du sorterar ditt avfall. I Filipstads kommun har FTI ansvar för återvinningsstationerna. Här kan du läsa mer om återvinningsstationerna och kommunens återvinningscentral.

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2018-02-27