Filipstads kommun startsida

Verksamheter och avfall

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen är så kallat verksamhetsspecifikt avfall. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör.

Du som hyr dina lokaler kontaktar din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt avfall.

Hushållsavfall hämtas av kommunen

Du är också skyldig att beställa abonnemang av kommunen av det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Som hushållsavfall räknas allt matavfall, brännbart avfall, farligt avfall och grovavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter (enligt definition i Miljöbalkens 15 kap. 2 §.).

Förpackningar, tidningar, elavfall och frityrolja

Abonnemang för hämtning av förpackningar, tidningar, elavfall och frityrolja/matolja kan du som verksamhetsutövare beställa av valfri entreprenör eller lämna gratis vid Långskogens återvinningscentral.

Företagsbiljetter Långskogens återvinningscentral

Utöver elavfall, förpackningar och tidningar kan verksamheter lämna mindre mängder avfall på Långskogens återvinningscentral mot en företagsbiljett. Läs mer om företagsbiljetter på Långskogen.

Farligt avfall

Verksamheter ska ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall. Farligt avfall får inte lämnas även om betalning sker med företagsbiljett på ÅVC. Dock lämnas elektronikavfall gratis på ÅVC - läs om elektronikavfall på Långskogens återvinningscentral.

Tippavgifter och hantering på Långskogens återvinningscentral

Du som företagare kan lämna sorterat avfall på Långskogens ÅVC. Gällande konstruktionsmaterial kommer Långskogen framledes bara kunna ta emot viss mängd och endast efter överenskommelse. Kontakta Renhållningschefen för förfrågan gällande mottagande av kontruktionsmaterial.

När avfall och material vägs in ska blanketten "Avfallsdeklaration Långskogens ÅVC" fyllas i och lämnas till personalen. Du hittar blanketten bland våra e-tjänster under Avfall och renhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För aktuella avgifter för tippat avfall och material se Renhållningstaxan.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • Hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • Sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • Främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • Kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • Beställa abonnemang av hushållsavfall hos kommunen.​

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor