Filipstads kommun startsida

Verksamheter och avfall

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen är så kallat verksamhetsspecifikt avfall. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör.

Du som hyr dina lokaler kontaktar din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt avfall.

Hushållsavfall hämtas av kommunen

Du är också skyldig att beställa abonnemang av kommunen av det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Som hushållsavfall räknas allt matavfall, brännbart avfall, farligt avfall och grovavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter (enligt definition i Miljöbalkens 15 kap. 2 §.).

Hantering av förpackningar, tidningar, elavfall

Abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar samt hämtning av elavfall kan du som verksamhetsutövare beställa av valfri entreprenör eller lämna gratis vid Långskogens återvinningscentral.

Företagsbiljetter Långskogens återvinningscentral

Utöver elavfall, förpackningar och tidningar kan verksamheter lämna mindre mängder avfall på Långskogens återvinningscentral mot en företagsbiljett. Biljetterna lämnas ut på Långskogen och faktureras i efterhand. För en biljett kan avfallsmängden motsvarande en normalt lastad släpkärra lämnas.
Tider för avlämning är mån-fre 07.00-15.45.
Avfallet ska vara sorterat enligt fraktioner på återvinningscentralen.
Biljetten gäller ej för avlämning av farligt avfall.

För pris se Renhållningstaxanöppnas i nytt fönster (pdf, 367 kB).

Farligt avfall

För hämtning av verksamhetens farliga avfall kontaktar du en privat entreprenör.

Tippavgifter och hantering på Långskogens återvinningscentral

Du som företagare kan lämna avfall på Långskogens ÅVC. När avfall och material vägs in ska blanketten "Avfallsdeklaration Långskogens ÅVC" fyllas i och lämnas till personalen. Du hittar blanketten bland våra e-tjänster under Avfall och renhållninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För aktuella avgifter för tippat avfall och material se Renhållningstaxanöppnas i nytt fönster (pdf, 367 kB).

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • Hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • Sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • Främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • Kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • Beställa abonnemang av hushållsavfall hos kommunen.​

Sorteringsinformation

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2020-09-01