Filipstads kommun startsida

Har du åsikter, synpunkter eller förslag?

Vi på Filipstads kommun vill gärna ta del av dina åsikter!
På formuläret nedan finns möjligheter att skicka in dina åsikter, synpunkter eller förslag.

Anonyma bidrag kan givetvis inte besvaras, men om du lämnar namn och e-postadress eller postadress kommer du att få ett svar inom 3 arbetsdagar. Om vi inom denna tid inte kan besvara sakfrågan, så kommer det i vilket fall som helst ett meddelande om när vi kan svara och vem som har att handlägga ditt ärende.


Allmän handling
När du skickar en fråga eller en synpunkt via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete.
Personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas endast för att administrera din fråga eller synpunkt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.