Filipstads kommun startsida

Frågor och svar om avfall och renhållning

Vad gör jag om mitt brännbara kärl blir fullt innan tömning?

Du kan, efter anmälan hos kundservice ställa ut en extra säck bredvid kärlet mot betalning. Uppstår problemet mellan varje tömning bör du se över din sortering eller ändra abonnemang till ett större kärl.

Varför har vi en avfallstaxa?

Avfallshanteringen i kommunen finansieras genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna för verksamheten.

Jag har väldigt lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med grannen?

Du kan dela kärl med din granne efter ansökan. Blankett för delning av kärl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Uppehåll i hämtning kan beviljas om fastigheten inte nyttjas för boende under en längre sammanhängande period. Blankett för anmälan om uppehåll hittar du i våra e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag ska flytta och vill säga upp mitt hämtningsabonnemang, hur gör jag?

Fyll i blanketten anmälan om ägarbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kom ihåg att läsa av enventuell vattenmätare på tillträdesdagen och att både säljare och köpare ska skriva på blanketten. Ring gärna minst en månad innan till kundservice och meddela att ägarbyte kommer ske.

Mitt sopkärl är smutsigt och luktar illa.

Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av kärl.

Mitt sopkärl blev inte tömt trots att det stod framme och rätt placerat. Vad gör jag?

Anmäl snarast utebliven hämtning hos kommunens växel eller reception.

Vad gör jag om mitt sopkärl gått sönder?

Om kärlet är trasigt kontaktar du kundservice.

Hur ska kärlet placeras inför tömning?

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade nära vägen eller på den överenskomna
tömningsplatsen med handtagen och hjul bakåt och öppningen mot vägen. Sett från gatan ska det bruna kärlet stå till vänster och det gröna till höger. Avståndet mellan kärlen ska vara ca 50 cm, vilket är det samma avstånd som krävs brevid och bakom kärlen till staket, stolpar etc. Ovanför kärl ska området vara helt fritt (placera inte kärlet under träd). Om dessa avstånd inte finns, kan sopbilen inte hämta ert avfall.

Du får inte placera avfall och soppåsar på eller vid sidan om kärlet och locket ska gå att stänga.

Jag glömde ställa ut sopkärlet i tid, vad gör jag nu?

Du kan anmäla att du kommer ställa ut en extra säck som då tas med vid nästa hämtningstillfälle alternativt så kan du beställa extra tömning mot en avgift. Kontakta kommunens växel eller reception.

Hur hanterar jag matolja och matfett?

Matolja och fett får inte hällas i avloppet!

Gör så här istället:
Om det är lite fett/olja: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det som hushållsavfall. Har du matavfallssortering lägger du pappret i påsen för matavfall.
Om det är lite mer fett/olja: Samla oljan i en brännbar förpackning, papper eller plast, och släng i soppåsen.

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Återvinningstationen är det lilla stället där bara förpackningar får lämnas. På återvinningscentralen lämnar du det skrymmande avfallet, det vill säga grovavfall, farligt avfall och elavfall. Återvinningscentralen, som är bemannad, heter Långskogens Återvinningscentral.

Vad gör jag med döda mördarsniglar?

Mördarsniglar är rödbruna och ska inte blandas ihop med andra sniglar i samma storlek.

Infångning och avlivning är den mest miljövänliga och effektiva metoden för att hålla nere antalet mördarsniglar. Man kan oskadliggöra dem med kniv, sax, kokande vatten eller snigelfällor.

Döda sniglar kan sedan grävas ner i jorden, komposteras eller få ligga kvar som lockbete för andra mördarsniglar. Du kan också lägga dem i en väl försluten påse i soptunnan för brännbart (helst ska du frysförvara dem fram till tömningsdagen).

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2019-11-01