Filipstads kommun startsida

Frågor och svar om avfall och renhållning

Här hittar du vanliga frågor och svar om avfall, insamling, abonnemang, sortering med mera.

Vad gör jag om mitt brännbara kärl blir fullt innan tömning?

Du kan, efter anmälan hos kundservice ställa ut en extra säck bredvid kärlet mot betalning. Uppstår problemet mellan varje tömning bör du se över din sortering eller ändra abonnemang till ett större kärl. Om du har hushållsavfall som inte får plats i kärlet får du inte lämna det på Långskogens ÅVC, utan måste anmäla extra hämtning.

Varför har vi en renhållningstaxa?

Avfallshanteringen i kommunen finansieras genom renhållningstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna för verksamheten.

Jag har väldigt lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med grannen?

Du kan dela kärl med din granne efter ansökan. Blankett för delning av kärl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Uppehåll i hämtning kan beviljas om fastigheten inte nyttjas under en längre sammanhängande period. Blankett för anmälan om uppehåll hittar du i våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag ska flytta och vill säga upp mitt hämtningsabonnemang, hur gör jag?

Fyll i blanketten anmälan om ägarbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kom ihåg att läsa av eventuell vattenmätare på tillträdesdagen och att både säljare och köpare ska skriva på blanketten. Kontakta gärna kundservice minst en månad innan och meddela att ägarbyte kommer ske.

Mitt sopkärl är smutsigt och luktar illa.

Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av kärl.

Mitt sopkärl blev inte tömt trots att det stod framme och rätt placerat. Vad gör jag?

Anmäl snarast utebliven hämtning till kundservice eller kommunens växel.

Vad gör jag om mitt sopkärl gått sönder?

Om kärlet är trasigt kontaktar du kundservice.

Jag har slut på bruna påsar - vad gör jag?

Sätt en påse fastklämd i locket på det bruna kärlet så levererar vi påsar nästa gång vi tömmer kärlet eller hämta en bunt påsar på ett av våra utlämningsställen. Läs mer om papperspåsar för matavfall.

Hur ska kärlet placeras inför tömning?

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade nära vägen eller på den överenskomna tömningsplatsen med handtag och hjul bakåt och öppningen mot vägen. Läs mer om placering av kärl.

Jag glömde ställa ut sopkärlet i tid, vad gör jag nu?

Kontakta kundservice om du behöver en tömning eller om du kommer ställa ut en extra säck som tas med vid nästa hämtningstillfälle. Båda sker mot en avgift enligt taxan.

Hur hanterar jag matolja och matfett?

Matolja och fett får inte hällas i avloppet!

Gör så här istället:
Om det är lite fett/olja: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det som hushållsavfall. Har du matavfallssortering lägger du pappret i påsen för matavfall.
Om det är lite mer fett/olja: Samla oljan i en brännbar förpackning, papper eller plast, och släng i soppåsen.

Vissa verksamheter ska ha fettavskiljare och samla frityrolja, kontakta kundservice för mer information. Läs mer om fett och fettavskiljare.

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Återvinningstationen är det lilla stället där bara förpackningar får lämnas. På återvinningscentralen lämnar du dit hushålls grovavfall, farliga avfall och elavfall. Återvinningscentralen, som är bemannad, heter Långskogens Återvinningscentral.

Vad gör jag med döda mördarsniglar?

Mördarsniglar är rödbruna och ska inte blandas ihop med andra sniglar i samma storlek.

Infångning och avlivning är den mest miljövänliga och effektiva metoden för att hålla nere antalet mördarsniglar. Man kan oskadliggöra dem med kniv, sax, kokande vatten eller snigelfällor.

Döda sniglar kan sedan grävas ner i jorden, komposteras eller få ligga kvar som lockbete för andra mördarsniglar. Du kan också lägga dem i en väl försluten påse i soptunnan för brännbart (helst ska du frysförvara dem fram till tömningsdagen).

Varför ska vi återvinna matavfall?

Matavfall innehåller både energi och näring som vi kan ta tillvara på genom rötning. Biogasen som utvinns kan uppgraderas och användas till att köra fordon på och biogödslet som blir kvar kan användas som jordförbättringsmedel på åkermark istället för konstgödsel.

Är det verkligen en miljövinst att hämta matavfall, blir det inte extra turer med sopbilarna?

Inga extra transporter behövs p.g.a. att vi kör med sopbilar med två fack, ett för brännbart och ett för matavfall.

Vad är biogas?

Biogas består av metangas och koldioxid. Gasen kan användas till uppvärmning, elproduktion eller som fordonsbränsle efter det att gasen har renats från koldioxid.

Är biogas ett bra alternativ som fordonsbränsle?

Förbränningen av biogas i fordon medför inte något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, så biogasfordon bidrar inte till den ökade växthuseffekten på det sättet som fossila bränslen gör (bensin, diesel och naturgas).

Vad innehåller avgaserna från biogasfordon?

Avgaserna innehåller framförallt koldioxid, vatten och kväveoxider. Bränslet är inte fossilt såsom bensin och diesel, så inget nettotillskott av koldioxid sker till atmosfären. 

Vad händer med biogödslet?

Den restprodukt, biogödsel, som kommer ut efter att biogasen tagits tillvara kommer att gå ut på åkermark som gödsel genom att anläggningen i Karlskoga har avtal med bönder runt om, som kommer att använda den som ersättning för en del av konstgödseln som idag används.

Måste jag sortera ut matavfall?

Det är frivilligt att vara med i utsorteringen av matavfall, men kommunen vill att så många som möjligt är med och sorterar, eftersom matavfall är en resurs som bör tas tillvara. Dessutom så är det betydligt billigare att vara med jämfört med att inte delta.

Vem har möjlighet att sortera ut matavfall?

Matavfallsinsamling kan väljas av alla hushåll, villa eller fritidshus. Om du bor i lägenhet är det din hyrsvärd som bestämmer om ni ska sortera ut matavfall eller inte. Alla verksamheter kan sortera ut matavfall. Abonnemang beställs hos kundservice.

Kan jag lägga möglig mat bland matavfallet?

Ja, det går alldeles utmärkt.

Kan jag lägga banan- och apelsinskal bland matavfallet fast de är besprutade?

Ja, det går bra.

Kan jag lägga trädgårdsavfall (gräs, löv, grenar, ris) i det bruna kärlet?

Trädgårdsavfall får inte läggas i kärlet för matavfall. Däremot går det bra att kompostera det själv hemma i trädgården eller att lämna det på Långskogens återvinningscentral. Privatpersoner kan lämna trädgårdsavfall även på Eriksberg i Filipstad och i Nykroppa.

Vilka kärlstorlekar kan jag välja mellan?

Det bruna kärlet för matavfall är på 140 liter och töms alltid varannan vecka. Det gröna kärlet för brännbart avfall finns idag i tre olika storlekar där 140 liter är standardstorlek. För alternativ och en lösning som passar dig kan du vända dig till kundservice.

Påsen till matavfallet blir blöt, vad ska jag göra?

Påsen kommer att bli missfärgad på utsidan. Detta är inget konstigt och beror på att påsen släpper igenom fukt men inte vattendroppar.

För att undvika läckage från påsen kan du pröva något av följande:

 • Byt ut påsen efter ungefär var tredje dag, även fast den inte är full.
 • Använd den påshållare du får med i startpaketet.
 • Se till så att det är luftigt runt matavfallspåsen så att fukten i avfallet kan dunsta.
 • Lägg använt hushållspapper i påsen, det hjälper till att suga upp fukten. Tidningspapper eller kartong får INTE läggas i matavfallspåsen.
 • Fyll påsen till max två tredjedelar (2/3) så att det går att tillsluta den.
 • Om påsen är mycket våt, ta en extra påse. Använd dock inte alltid två påsar, fukten i avfallet måste ventileras.
 • Vik ihop lite hushållspapper och lägg i botten på påsen.
 • Låt det blöta avfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Använd slaskskrapa, lik den du fick i samband med att matavfallsinsamlingen började.

Påsar fryser fast i kärlet!

Varma och fuktiga påsar som läggs i kärlet under vintern riskerar att frysa fast, gäller både påsar i brunt och grönt kärl. Detta leder till att kärlen inte töms ordentligt när sopbilen kommer.

För att undvika fastfrysning finns det några tips:

 • Tryck inte ner fler soppåsar än det inte riktigt finns plats för, risken är större att påsarna fryser fast i kärlet.
 • Placera matavfallspåsen på hyllan i kärlet. Då hinner påsen att frysa och bli hård. När du sedan kommer med nästa påse puttar du ner den frysta påsen i kärlet och placerar den nya fuktiga påsen på hyllan.
 • Se till så att matavfallspåsar inte är för fuktiga.
 • Ett rent kärl minskar risken för fastfrysningar.
 • Om det ändå frusit fast påsar, pröva att försiktigt skaka på kärlet eller peta lite i kärlet.

Kan det bli luktproblem med matavfall?

Matavfall kan lukta illa om det förvaras för länge och för varmt. Desto fuktigare matavfall, desto större är risken att det börjar lukta. Men det bruna kärlet luktar inte mer än ett grönt som både mat och brännbart läggs i.

För att få så lite lukt som möjligt finns det några tips:

 • Se till så att matavfallet inte är för blött.
 • Byt påse 3 gånger i veckan, fast den inte är full.
 • Tvätta kärlet.
 • Placera kärlet i skuggan.
 • Spraya kärlet med en blandning av1 dlättika och9 dlvatten.
 • Har du fortfarande stora problem kontakta Renhållningens kundservice.

Vi har flugor i vårt bruna kärl?!

Flugor och insekter trivs i ditt sopkärl om påsarna inte är förslutna ordentligt. Fyll påsarna till max två tredjedelar (2/3) och se till så att de är ordentligt förslutna. Ett smutsigt kärl drar till sig mer flugor än ett rent. Tvätta därför kärlet regelbundet. Du kan också spraya kärlet med en blandning av1 dl ättika och 9 dl vatten.

Hur ska kärl vara placerade?

Kärl måste stå ute vid vägen eller på den överenskomna tömningsplatsen den dagen som kärl ska tömmas. Handtagen och hjulen ska vara bakåt och lockets öppning mot vägen. Var du förvarar kärl övrig tid bestämmer du själv, så länge det är på din egen tomt. Om möjligt, placera gärna kärl i skuggan för att undvika lukt. Läs mer om placering av kärl.

Men varför ska jag sortera mitt matavfall, ni tömmer ju ändå tunnorna i samma bil?

Sopbilen har två separata fack. En skiljevägg håller matavfallet och det brännbara avfallet ifrån varandra. I de fall vi hämtar soporna med en bil med bara ett fack har vi delat in turerna så att vi endast hämtar brännbart vid ena turen och bara matavfall vid nästa tur.

Vart tar soporna vägen när de samlats in?

Sopbilarna kör till Långskogens Återvinningscentral där omlastning sker för vidare transport till Karlskoga. Det brännbara avfallet körs till Karlskoga kraftvärmeverk där det förbränns. Den energi som man får ut distribueras till kunder i form av värme i fjärrvärmenätet, processånga till näraliggande industri samt som elektricitet som levereras ut i elnätet.

Matavfallet lastas i en separat container som körs till Karlskoga biogasanläggning där biogas och biogödsel tillverkas. Biogasen levereras till försäljning i Karskoga och biogödseln levereras ut till bönder runt Karlskoga och ersätter konstgödsel.

Vad ingår i ett normalt sopabonnemang för villahushåll?

 • 140 litersgrönt sopkärl för brännbart avfall
 • 140 litersbrunt kärl för matavfall
 • Fri tillgång till matavfallspåsar och tillhörande ventilerad hållare
 • Slaskskrapa (engångsgåva)
 • Fritt nyttjande av Återvinningscentralen Långskogen
 • Fritt nyttjande av återvinningsstationerna för förpackningsmaterial

Hur gör jag för att byta abonnemang?

Om du vill byta abonnemang så kontaktar du Renhållningens kundservice.

Varför så stort brunt kärl när jag inte har så mycket matavfall?

Storleken på kärlet är vald utifrån sopbilens utformning, så att de kan lyfta kärl med den automatiska lyftarmen. Kommunen vill att alla är med på matavfallsinsamlingen, många bäckar små. Kom ihåg att även kaffesump, hushållspapper och fruktskal sorteras som matavfall. 

Varför är det dyrare att inte vara med i matavfallsinsamlingen?

Kommunen vill påverka hushållen att använda de system som är bäst ur miljösynpunkt. Väljer man att delta i matavfallsinsamlingen eller ha en egen kompost för matavfall premieras man och får en lägre avgift. Egen hemkomst ska anmälas, läs mer om egen kompostering.

Mitt sopkärl har gått sönder, hur gör jag?

Kontakta Renhållningens kundservice och anmäl detta. Vi byter kostnadsfritt kärl som gått sönder vid tömning eller genom normalt slitage.

Kan jag använda avfallskvarn?

Det är inte tillåtet i Filipstads kommun att ansluta en avfallskvarn till avloppsnätet.

Vad är grundavgift och vad går den till?

Grundavgiften finansierar kostnader för återvinningscentralen, administration, information och andra kostnader som behövs för att organisationen ska kunna sköta insamlingen enligt lagar och krav.

Vad är hämtningsavgift och vad går den till?

Hämtningsavgiften finansierar insamlingen och omhändertagandet av hushållsavfallet, alltså matavfallet och det brännbara avfallet. Kostnaden varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall.

Vad innebär tilläggsavgifter?

Vissa tjänster ingår i det kommunala ansvaret men utnyttjas inte av alla abonnenter. Exempel på sådana tjänster är hämtning av slam från enskilda brunnar eller latrinhämtning. Avgifter för detta kallas för tilläggsavgifter.

När kan jag söka uppehåll i sophämtningen?

För att få tillfälligt uppehåll i sophämtning måste uppehållet gälla minst fyra månader i sträck. Man kan normalt få uppehåll under max ett år. Uppehållet gäller bara uppehåll från hämtningen av sopor i kärlen och kunden måste fortfarande betala grundavgift för fastigheten.

Varför ska jag betala grundavgift när jag har uppehåll i hämtning?

Ett sopabonnemang är uppdelat i två delar, grundavgift och hämtningsavgift. Grundavgiften finansierar kostnader för återvinningscentralen, återvinningsstationerna, administration, information och räntekostnader som behövs för att organisationen kan sköta insamlingen enligt lagar och krav. Har man ett uppehåll i sophämtningen betalar man ändå grundavgift, det är endast hämtningsavgiften som man inte behöver betala.  

Jag tar hem alla mina sopor från stugan och behöver inte ha någon soptunna?!

Enligt Miljöbalken har kommunen både en rättighet och en skyldighet att hämta sopor vid alla fastigheter. Därför har man inte rätt att köra sina sopor hem utan endast till den uppställningsplats som renhållaren har anvisat. Den enda gång man inte behöver sophämtning är om man bara vistas för tillsyn i sin fastighet. Då måste man ansöka om detta på en speciell blankett som erhålls av Renhållningens kundservice.

Jag bränner mina sopor, varför ska jag då ha ett kärl?

Det är inte tillåtet att bränna sina sopor enligt Miljöbalken. Sopor får bara förbrännas i speciella avfallsförbränningsanläggningar på grund av de gaser som bildas när man bränner soporna. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till böter och fängelse i värsta fall.

Det blir så lite sopor så jag behöver ingen hämtning?!

Bra, då är du duktig på att sortera! Det du kan göra är att välja ett så litet kärl som möjligt och ett långt hämtningsintervall. Ett annat alternativ är att dela kärl med en granne. Vid flera domar i Miljödomstolen har det framkommit att det alltid bildas en viss mängd avfall som inte kan tas om hand på den egna fastigheten på ett miljövänligt sätt. Exempel på sådant avfall är kuvert, disktrasor, diskborstar, dammsugarpåsen och trasiga kläder och skor.

Varför måste jag betala grundavgift även för min sommarstuga?

Varje enskild fastighet/tomträtt genererar egna kostnader såväl vid återvinningscentralen som för administrationen t.ex. abonnentregistret. Därför finns det stadgat i Filipstads kommuns föreskrifter/taxan att avgiften ska betalas av alla fastigheter.

Vad är prisskillnaden på att kompostera själv jämfört med att vara med i matavfallsinsamlingen?

Taxan för hemkompost jämnställs med den för ett abonnemang med matavfallssortering, och blir ännu lägre om hämtning av brännbart bara sker var fjärde vecka.

Vilket är bäst för miljön, att lämna matavfallet till kommunen eller kompostera själv?

När man komposterar på den egna tomten så tar man endast vara på näringen i avfallet och inte på energin i avfallet, den avgår som värme och utsläpp av växthusgaser. Dock går det inte åt någon energi till transport. Vid insamling och rötning av avfallet tas både energin och näringen tillvara. Näringen tillvaratas i form av biogödsel och energin i form av biogas. Samtidigt så går det åt lite energi för transport av matavfallet. De studier som gjorts av Chalmers m.fl. pekar entydigt på att det är energieffektivare att ta hand om matavfallet och köra det till centrala anläggningar och röta det.

Jag vill börja kompostera mitt matavfall själv, hur gör jag?

För att få kompostera själv i egen hemkompost måste en ansökan skickas in till miljö- och stadsarkitektkontoret. Blanketten finns på E-tjänstsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kan fås från Renhållningens kundservice. Komposten måste vara skadedjurssäker och måste skötas ordentligt så att inte olägenheter uppkommer för dina grannar.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30