Filipstads kommun startsida

Egen kompostering av matavfall

Kompost

Att bryta ner organiskt avfall till jord är naturens egna sätt att återvinna avfall och en del av det ekologiska kretsloppet. I den egna komposten hjälper du naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som löv, kvistar och liknande på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att få kompostera köksavfall som matrester måste du däremot anmäla det till miljö- och stadsarkitektkontoret. Komposterar du och källsorterar ditt hushållsavfall kan du även ansöka om ett längre hämtningsintervall för dina sopor. Här hittar du Blankett för kompostering och/eller ändrat sophämtningsintervalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lyckad kompost förutsätter en lämplig blandning, så att de arbetande mikroorganismerna får det de behöver av syre, kol, kväve och vatten. God luftning, blandning av kolrikt material som torra löv och sågspån med kväverikt matavfall i en lagom fuktig miljö är bra för komposteringsprocessen.

Vad kan man kompostera?

Ungefär hälften av det man slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras. Du kan bland annat kompostera matrester, äggskal, kaffesump, frukt- och grönsaksrester, bröd, kakor, mjölkprodukter, hushållspapper och filter i små mängder samt ofärgade servetter.

Välj en lämplig behållare

Vid kompostering av matavfall ska behållaren vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. I en stillastående behållare måste du röra om då och då för att syretillförseln ska bli tillräcklig och komposteringen jämn.

Det tar upp till två år för en kompost att bli färdig beroende på typ av kompostbehållare, kompostmaterialet och hur komposten skötts. En färdig kompost har mörkbrun färg och jordliknande konsistens. Den luktar också jord och har samma temperatur som omgivningen.

Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden.

Om komposteringen avbryts ska detta omedelbart anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2018-02-27