Filipstads kommun startsida

Dispenser i hämtning av hushållsavfall

Sopkärl

Sopkärlen töms vanligtvis var fjortonde dag. Ansökan om ändrat hämtningsintervall, tillfälligt uppehåll och delning av sopkärl kan göras via våra blanketter/e-tjänster.

Förlängt hämtningsintervall

Kommunen har bestämt att sopkärlen töms 14:e dag. Om abonnenten önskar månadshämtning får komposterbart avfall EJ läggas i avfallskärlet och särskild ansökan ska fyllas i samt skickas in till Miljö- och stadsarkitektkontoret. Miljö- och stadsarkitektkontoret tar ut en avgift för handläggning av ansökan. (Blankett "Ändrat hämtningsintervall").

Uppehåll

Om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period på minst fyra månader kan uppehåll medges. Detta ska anmälas till Filipstads kommun, Kundservice, minst två veckor före den avsedda uppehållsperioden. De som har uppehåll i hämtning betalar ingen hämtningsavgift men grundavgift kvarstår att betala. (Blankett "Ansökan tillfälligt upphåll av hämtning hushållsavfalluppehåll sophämtning").

Gemensam behållare (delat kärl)

Två närboende fastighetsinnehavare kan dela avfallskärl. Detta måste beviljas av kommunen. Den abonnenten vid vars tomt sopkärlet placeras betalar sin grundavgift samt hämtningsavgiften. Den andra abonnenten debiteras endast för grundavgiften. Hämtningsavgiften får abonnenterna själva komma överens om hur den ska delas och betala till varann. (Blankett "Ansökan delning av sopkärl").

E-tjänster och blanketter

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2019-01-02