Filipstads kommun startsida

Dispenser i hämtning av hushållsavfall

Ett brunt sopkärl för kompost och ett grönt för hushållsavfall

Sopkärlen töms vanligtvis var fjortonde dag. Ansökan om ändrat hämtningsintervall, tillfälligt uppehåll och delning av sopkärl kan göras via våra blanketter/e-tjänster.

Förlängt hämtningsintervall och kompost

Kommunen har bestämt att sopkärl töms 14:e dag. Om abonnenten önskar månadshämtning får komposterbart avfall EJ läggas i avfallskärlet och särskild ansökan ska fyllas i samt skickas in till Miljö- och stadsarkitektkontoret. Du kan även ha kompost och tömning var 14:e dag och preimeras med lägre pris precis som de med brunt kärl. Det ska också anmälas till Miljö- och stadsarkitektkontoret. Miljö- och stadsarkitektkontoret tar ut en avgift för handläggning av ansökan. (Blankett "Kompostering och ändrat sophämtningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.").

Uppehåll

Om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period på minst fyra månader kan uppehåll medges. Detta ska anmälas till Filipstads kommun, Kundservice, minst två veckor före den avsedda uppehållsperioden. De som har uppehåll i hämtning betalar ingen hämtningsavgift men grundavgift kvarstår att betala. Vid beviljat uppehåll får avfallskärl ej nyttjas/riskera nyttjas varvid avfallskärl ska ställas undan av fastighetsägare. (Blankett "Ansökan tillfälligt upphåll av hämtning hushållsavfalluppehåll sophämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.")

Gemensam behållare (delat kärl)

Två närboende fastighetsinnehavare kan dela avfallskärl. Detta måste beviljas av kommunen. Den abonnenten vid vars tomt sopkärlet placeras betalar sin grundavgift samt hämtningsavgiften. Den andra abonnenten debiteras endast för grundavgiften. Hämtningsavgiften får abonnenterna själva komma överens om hur den ska delas och betala till varann. Bara den ena fastighetens avfallskärl ska användas, varvid de avfallskärl som tillhör fastighetsägaren som inte ska debiteras för abonnemanget ska ställas undan. (Blankett "Ansökan delning av sopkärl") Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30