Filipstads kommun startsida

Farligt avfall

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Det är viktigt att du hanterar farligt avfall på rätt sätt och inte häller ut det i avloppet eller lägger det i soppåsen.

Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter i ditt hushåll som innehåller farliga ämnen! Välj till exempel produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen. Men tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Verksamheter ska ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall. Farligt avfall ingår inte i företagsbiljett. Läs mer här om verksamheter och avfall.

Dokument

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30