Filipstads kommun startsida

Farligt avfall

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Det är viktigt att du hanterar farligt avfall på rätt sätt och inte häller ut det i avloppet eller lägger det i soppåsen.

Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter i ditt hushåll som innehåller farliga ämnen! Välj till exempel produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen. Men tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Verksamheter ska ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall. Farligt avfall ingår inte i företagsbiljett. Läs mer här om verksamheter och avfall.

Containrar för farligt avfall stängde 2020-10-15

Containrar för mottagande av farligt avfall från hushåll/privatpersoner vid OKQ8 I Filipstad, i Lesjöfors vid Djurgården samt vid Hornkullsvägen i Nykroppa stängde 2020-10-15.

Ny lagstiftning gällande farligt avfall gör att kommunen inte längre kan ta emot farligt avfall i dessa containrar. Farligt avfall från hushåll/privatpersoner lämnas på Långskogens återvinningscentral. Verksamheter ska precis som tidigare ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall. Verksamheter kan lämna elavfall på Långskogen, men inte övrigt farligt avfall.

Förpacka och märk upp ditt farliga avfall

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och det ska tydligt framgå vad förpackningen innehåller (på de många förpackningar framgår det hur avfallet ska sorteras). Detta är av säkerhetsskäl viktigt för den vidare hanteringen såsom förvaring, transport och återvinningen. Om fel kemikalier kommer i kontakt med varandra kan det få förödande konsekvenser.

Farligt avfall är till exempel:

  • Oljerester, oljefilter, smörjfett
  • Lösningsmedel, t.ex. tändvätska, bensin, aceton, lacknafta, thinner
  • Vattenblandade lösningsmedel, t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol
  • Färg-, lim- och lackrester samt impregneringsmedel
  • Bekämpningsmedel, t.ex. råttgift, insekts- och växtdödare
  • Syror, t.ex. svavelsyra, saltsyra
  • Baser, t.ex. kaustiksoda, propplösare
  • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin
  • Sprayburkar med rester

Välkommen till Långskogens återvinningscentral. Länk till annan webbplats.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor