Filipstads kommun startsida

Hushållsavfall

Till hushållsavfallet räknas sådant avfall som typiskt sett kommer från ett hushåll. Avfallet behöver inte uppstå i ett hushåll men ska likna detta.

Obligatoriskt att sortera ut matavfallet 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Detta gäller både verksamheter och hushåll. Våra abonnemang med blandat avfall kommer därför att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall. För dig som ännu inte har detta kommer vi på Renhållningsenheten att påbörja en process för att införa matavfallsinsamling under 2024.

Det innebär att det är obligatoriskt att sortera ut matavfall, i första hand genom ett sorterat abonnemang med ett brunt och ett grönt kärl. Efter den 1 januari 2024 kommer därför inte abonnemang för blandat/osorterat restavfall att erbjudas.

Abonnemang med godkänd hemkompost kommer fortfarande att vara kvar. Om du inte vill ha ett sorterat abonnemang utan hellre föredrar att sortera ditt matavfall via hemkompost har du möjlighet att ansöka om det via blankett som du hittar i vår e-tjänst- och blankettportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Villkoret för abonnemang hemkompost är att organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året. Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Varför blir det obligatoriskt?

Idag sorteras knappt 40 procent av det matavfall som vi inom Filipstad kommun skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i detta arbete. För att producera livsmedel används stora mängder vatten, energi, konstgödsel och kemikalier. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushållet och samhället. Den biogödsel som skapas kan ersätta en del av den konstgödsel vi idag importerar så även här är det en vinst för samhället.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor