Filipstads kommun startsida

Kontaktuppgifter Teknik och service

Vid akuta felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, utanför kontorstid jourhavande 0550-636 00.

Teknik och service

Titel

Namn

Telefon

E-post

Förvaltnings- och teknisk chef

Azam Forsberg

0590-612 02

azam.forsberg@filipstad.se

Nämndsekreterare

Nicole Lindberg

0590-611 76

nicole.lindberg@filipstad.se


Vatten och avlopp, Gata och park

Titel

Namn

Telefon

E-post

Gatuchef

Roger Danielsson

0590-611 70

roger.danielsson@filipstad.se

VA-chef

Malin Andersson

0590-611 11

malin.andersson@filipstad.se

Arbetsledare gata, park och VA

Patrik Bjurbäck

0590-611 71

patrik.bjurback@filipstad.se

VA-samordnare

Lena Magnusson

0590-60 88 87

lena.magnusson@filipstad.se

Mätningstekniker

Patrick Aitman

0590-611 33

patrick.aitman@filipstad.se


Avfall & renhållning

Titel

Namn

Telefon

E-post

Renhållningschef

Malin Andersson

0590-611 11

malin.andersson@filipstad.se

Avfallssamordnare

Simon Götz

0590-612 97

simon.gotz@filipstad.se


Kundservice vatten, avfall & renhållning

Telefon

E-post

0590-613 77

debitering@filipstad.se


Fastighetsförvaltning

Titel

Namn

Telefon

E-post

Fastighetschef

Azam Forsberg

0590-612 02

azam.forsberg@filipstad.se

Arbetsledare Fastighetsservice

Mattias Edin

0590-60 88 22

mattias.edin@filipstad.se

Fastighetskoordinator

Zandra Juvél

0590-60 86 46

zandra.juvel@filipstad.se

Projektledare

Stefan Andersson

0590-60 88 02

stefan.andersson@filipstad.se

Lokalvårdschef

Elisabeth Falk

0590-60 88 31

elisabeth.falk@filipstad.se

Kostenhet

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kostchef

Elisabet Lindeblad

0590-612 29

elisabet.lindeblad@filipstad.se