Filipstads kommun startsida

Kontaktuppgifter Teknik och service

Vid akuta felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, utanför kontorstid jourhavande 0550-636 00.

Teknik och service

Titel

Namn

Telefon

E-post

Förvaltnings- och teknisk chef

Inge Nilsson Piehl

0590-611 55

inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Nämndsekreterare

Nicole Lindberg

0590-611 76

nicole.lindberg@filipstad.se


Vatten och avlopp, Gata och park

Titel

Namn

Telefon

E-post

Gatuchef

Roger Danielsson

0590-611 70

roger.danielsson@filipstad.se

VA-chef

Malin Andersson

0590-611 11

malin.andersson@filipstad.se

Arbetsledare gata, park och VA

Patrik Bjurbäck

0590-611 71

patrik.bjurback@filipstad.se

VA-samordnare

Lena Magnusson

0590-60 88 87

lena.magnusson@filipstad.se

Mätningstekniker

Patrick Aitman

0590-611 33

patrick.aitman@filipstad.se


Avfall & renhållning

Titel

Namn

Telefon

E-post

Renhållningschef

Malin Andersson

0590-611 11

malin.andersson@filipstad.se

Avfallssamordnare

Linda Bengtzing

0590-611 56

linda.bengtzing@filipstad.se


Kundservice vatten, avfall & renhållning

Telefon

E-post

0590-613 77

debitering@filipstad.se


Fastighetsförvaltning

Titel

Namn

Telefon

E-post

Fastighetschef

Per Green

0590-612 20

per.green@filipstad.se

Arbetsledare Fastighetsservice

Mattias Edin

0590-60 88 22

mattias.edin@filipstad.se

Fastighetskoordinator

Asim Karajkovic

0590-60 86 47

asim.karajkovic@filipstad.se

Projektledare

Stefan Andersson

0590-60 88 02

stefan.andersson@filipstad.se

Lokalvårdschef

Elisabeth Falk

0590-60 88 31

elisabeth.falk@filipstad.se

Kostchef

Elisabet Lindeblad

0590-612 29

elisabet.lindeblad@filipstad.se