Filipstads kommun startsida

Kontaktuppgifter Teknik och service

Vid akuta felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, utanför kontorstid jourhavande 0550-636 00.

Teknik och service

Titel

Namn

Telefon

E-post

Förvaltnings- och teknisk chef

Inge Nilsson Piehl

0590-611 55, 070-686 11 55

inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Förvaltningsadministratör

Sara Beya

0590-611 76

sara.beya@filipstad.se


Vatten och avlopp, Gata och park

Titel

Namn

Telefon

E-post

Gatuchef

Roger Danielsson

0590-611 70, 070-190 70 38

roger.danielsson@filipstad.se

VA-chef

Malin Andersson

070-190 48 55

malin.andersson@filipstad.se

Arbetsledare gata, park och VA

Patrik Bjurbäck

0590-611 71, 070-190 70 35

patrik.bjurback@filipstad.se

VA-samordnare

Lena Magnusson

076-137 55 58

lena.magnusson@filipstad.se

Projektkoordinator VA

Towe Jonsson

073-074 03 92

towe.jonsson@filipstad.se

Mätningstekniker

Patrick Aitman

0590-611 33, 072-209 98 87

patrick.aitman@filipstad.se


Avfall & renhållning

Titel

Namn

Telefon

E-post

Renhållningschef

Malin Andersson

070-190 48 55

malin.andersson@filipstad.se

Avfallssamordnare

Linda Bengtzing

0590-611 56

linda.bengtzing@filipstad.se


Kundservice vatten, avfall & renhållning


Telefon

E-post

Kundservice vatten, avfall & renhållning

0590-613 77

debitering@filipstad.se


Fastighetsförvaltning

Titel

Namn

Telefon

E-post

Fastighetschef

Per Green

0590-612 20, 070-186 01 72

per.green@filipstad.se

Arbetsledare Fastighetsservice

Mattias Edin

070-437 00 35

mattias.edin@filipstad.se

Projektledare

Adam Jönsson

0590-60 86 47, 072-734 06 09

adam.jonsson@filipstad.se

Projektledare

Stefan Andersson

070-260 18 58

stefan.andersson@filipstad.se

Lokalvårdschef

Elisabeth Falk

070-215 67 20

elisabeth.falk@filipstad.se

Kostchef

Elisabet Lindeblad

0590-612 29

elisabet.lindeblad@filipstad.se