Filipstads kommun startsida
Gångbana i Filipstad, Folkets hus byggnaden i bakgrunden

Felanmälan

Du kan anmäla hål i gatan, att du ser en trasig gatlampa, att buskage behöver klippas eller liknande.

Toppen av en lyktstolpe med blå himmel i bakgrunden

Gatlampor

Här kan du läsa hur kommunen arbetar med belysning och hur du kan anmäla att en gatlykta är trasig.

Skillerälven med träd i bakgrunden

Gratis hundpåsar

Du som är hundägare kan hämta gratis hundbajspåsar vid någon av de 15 TiksPac-stationer som finns i Filipstads kommun.

Traktor som plogar snö i mörkret

Snö och halka

Under vintertid jobbar personal och entreprenörer dygnet runt med att ploga och sansa våra gator och vägar.

Påskliljor som blommar i en blomlåda av sten på torget

Blomlådor

Varje år kan du ansöka om att få använda blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på gatorna.