Filipstads kommun startsida

Felanmälan

Gul traktor plogar snö med tre hus i bakgrunden

Anmäl ett fel på gator och torg med tjänsten Fixa min gata. Är det ett akut fel är det viktigt att du ringer till oss.

Så här anmäler du fel som inte är akut

Med tjänsten Fixa min gata kan du när som helst på dygnet rapportera ett fel. Du kan bland annat anmäla fel på belysning, gator, vatten, avlopp, snöröjning och gräsklippning.

Använd tjänsten på webben eller via en app till din mobiltelefon.

E-tjänst och app

E-tjänst fixa min gata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Appstore "Fixa min gata" (ios) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Google Play "Fixa min gata" (android) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här anmäler du ett akut fel

Vid akuta ärenden kontakta Filipstads kommuns växel 0590-611 00, utanför kontorstid jourhavande 0550-636 00.

När blir felet lagat?

Anmälda fel åtgärdar vi olika snabbt beroende på hur allvarliga de är. Via kartan i tjänsten Fixa min gata kan du se vilken status fel har och om de är åtgärdade. Akuta fel åtgärdar vi normalt utan dröjsmål.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar behandlar vi för att administrera din synpunkt. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Hur vi hanterar personuppgifter

Övriga formulär

Lämna synpunkter till kommunen

Anmäl ett enkelt avhjälpt hinder för förbättrad tillgänglighet