Filipstads kommun startsida

Snö och halka

Traktor som plogar snö i mörkret

Under vintertid jobbar personal och entreprenörer dygnet runt med snöröjning och halkbekämpning på våra gator och vägar.

Filipstads kommun ansvarar för snöröjningen i tätorterna Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa, Nordmark, Persberg och Brattfors, med undantag för riksväg 26 och 63 som Trafikverket ansvarar för.

Tillsammans hjälps vi åt

Det huvudsakliga ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen men det är viktigt att vi alla hjälps åt.

  • Tänk på att inte blockera vägen eller trottoaren så att plogresurserna kan ta sig fram.
  • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren eller på gång- och cykelvägen. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen, då det kan bli en trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna.
  • Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och sandning på gångbanan utanför fastigheten.
  • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Våra fordon behöver en fri höjd på 4,5 meter för att komma fram.

När kommer snöröjningen till din gata?

Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta större trafikleder, centrum och skolor först. Gång- och cykelvägar har också hög prioritet.

Enligt våra riktlinjer så börjar vi ploga när det har kommit 8 centimeter snö. Vet vi om att det kommer mycket snö inom de närmaste timmarna så kan vi vänta för att få med all snö på en gång.

Plogdistrikten är uppdelade efter hur mycket trafik det är på respektive gata. Ett distrikt kan ta upp till 10 timmar att ploga.

Akuta felanmälningar tar vi emot via kommunens växel 0590-61100. På kvällar och helger nås du av ett röstmeddelande som upplyser om journummer med mera. Vi tar inte emot felanmälningar via vår Facebook-sida.

Hur går arbetet med vinterväghållning till?

Vi har både egen personal och entreprenörer som sköter snöröjningen. I Filipstads kommun är personal i beredskap dygnet runt under perioden 1 november–30 april. Väderläget bevakas genom egna obsevationer och väderleksrapporter. Resurser sätts in när man bedömer att snöröjning och halkbekämpning behöver utföras.

De flesta plogresurser är utrustade med speciella vikplogar som ska hjälpa föraren att inte bilda större snövallar. Ibland när det är mycket snö så bildas snösträngar utanför infarter. Vi kan hjälpa till att få bort snövallarna om man hör av sig till oss och då görs det efter respektive enhet är färdig med sitt distrikt. Vår personal kan inte arbeta för långa pass utan vila, vilket gör att det kan ta tid innan vi kan ta bort snövallar.

Skador vid snöröjning

Vid eventuella skador på din egendom efter plogning får fastighetsägaren höra av sig till kommunen. Eventuellt kan ersättning fås från kommunen eller ansvarig entreprenör. Man kan inte förvänta sig att få till exempel ett helt nytt staket om det som blivit skadat är 30 år gammalt, utan det är samma standard som innan som gäller. Ett staket ska stå emot lite snötryck.

Sand och salt mot halka

I Filipstads kommun använder vi salt på de mer trafikerade gatorna och sand på gatorna med mindre trafik. Vid riktigt svåra väderleksförhållanden kan vi använda salt på alla gator.

Här kan du hämta sand för privat bruk på vintern:

  • Filipstad: Skogsryd, vid Wasahallen (ishallen)
  • Lesjöfors: Djurgården (bakom Coop)
  • Nykroppa: Sandtanken (industriområdet)
  • Nordmark: Mitt emot skolan
  • Brattfors: Sandlåda vid skolan
  • Persberg: Sandlåda Holmfastvägen