Filipstads kommun startsida

Blomlådor som farthinder

Påskliljor som blommar i en blomlåda av sten på torget

Under perioden 15 maj-15 oktober har du möjlighet att hos kommunen ansöka om att få ha blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på gatorna. Det finns riktlinjer för hur det ska gå till. Dem kan du läsa här och även göra din ansökan via våra e-tjänster. OBS! Ny ansökan måste göras varje år.

Riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder

En person på aktuell gatudel ska vara ansvarig för projektet. Om du som kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.

  • Ett krav är att de fastigheter som berörs av blomlådorna är positiva.
  • Ansvarig person kan enbart placera blomlådor på den gata där han själv bor.
  • Blomlådorna ska placeras enligt Teknik och Service anvisningar. Minst 50 meter fri sikt på sträcka och minst 20 meter från korsning.
  • Blir det krav på att det ska sättas upp vägmärke så ska detta bekostas av sökanden.
  • Tillståndstiden för blomlådor är mellan 15 maj och 15 oktober.
  • Sökanden ansvarar för gaturenhållningen runt blomlådorna där Tekniska kontorets maskinella renhållning ej kommer åt.
  • Blomlådorna får inte flyttas. Den största effekten för hastigheten får lådorna med den placering som överenskommits.
Blomlådorna placeras normalt

Gatubredd

Avstånd mellan blomlådorna

6 meter

9 meter

7 meter

8 meter

8 meter

7 meter

  • Blomlådorna ska tillverkas, bekostas och skötas av sökanden (enligt ritning).
  • Blomlådorna ska på alla sidor vara försedda med reflexanordning. Dessa tillhandahålles av Teknik och Service.

När sökanden och Teknik och Service är överens om hur projektet ska genomföras skrivs en överenskommelse mellan de båda parterna. Denna överenskommelse får då också gälla som tillstånd för utplacering av lådorna.

Blanketten hittar du bland våra e-tjänster under Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten Överenskommelse om hastighetsdämpande åtgärd med blomlådor ska undertecknas och skickas till:

Filipstads kommun
Teknik & service
Box 303
682 27 Filipstad