Filipstads kommun startsida

Kommunala föreskrifter

Minnesplatta Filipstad 400 år

Kommunala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter behandlar så vitt skilda ämnen som till exempel djurhållning och tomgångskörning.
Föreskriften Lokala hälsoskyddsföreskrifter i sin helhet Öppnas i nytt fönster.

Renhållningsordningen

Renhållningsordningen handlar om sopor och sopsortering. Den tar bland annat upp hur vi ska sortera och förvara vårt avfall, samt hur hämtning av avfallet sker.
Föreskriften Renhållningsordningen i sin helhet Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

Åläggande för fastighetsinnehavare om gångbanerenhållning

Denna föreskrift handlar om vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har för att underlätta framkomligheten på gångbanan utanför fastigheten.
Föreskriften Åläggande för fastighetsinnehavare om gångbanerenhållning i sin helhet Pdf, 16 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för brukande av Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA

Denna föreskrift reglerar fastighetsägares användande av kommunens vatten och avlopp. Här kan du till exempel läsa om vad som gäller när du ansluter din fastighet till vatten- och avloppsnätet, och vad du inte får hälla i avloppet.
Föreskriften ABVA i sin helhet Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsföreskrifter för Nordmark vattenskyddsområde, Filipstads kommun​

Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår och att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
Föreskriften i sin helhet Pdf, 580 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala trafikföreskrifterna

Här kan du bland annat läsa om vad som gäller vid parkering av fordon inom tätbebyggt område. Dessa föreskrifter är omfattande.
Länk till Transportstyrelsens hemsida där samtliga föreskrifter är sökbara. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Syftet med föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter är att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats, och att förhindra att människor utsätts för störningar av olika slag.
Föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter i sin helhet Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Filipstads kommun

Denna föreskrift handlar om vad som gäller för torghandel inom kommunen.
Föreskriften Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i sin helhet Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.