Filipstads kommun startsida

Chefer och tjänstepersoner

Kommunen består av nämnder som är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstepersoner.

Kommundirektör

Hannes Fellsman
0590-611 38
hannes.fellsman@filipstad.se

Chefer & kontaktpersoner

Arbetsmarknads- och integrationsenhet

Enhetschef: Mazlum Dogan
0590-60 88 54
mazlum.dogan@filipstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Sten-Åke Eriksson
0590‑615 27
sten-ake.eriksson@filipstad.se

Biblioteksenhet

Bibliotekschef: Jan Fröding
0590-613 51
jan.froding@filipstad.se

Ekonomienhet

Ekonomichef: Britt-Inger Gustavsson
0590-611 19
britt-inger.gustavsson@filipstad.se

HR-enhet

HR-chef: Sandra Höjd
0590-611 09
sandra.hojd@filipstad.se

Informationsavdelning

Informatör: Sara Virkki Björnberg
0590-612 05
sara.virkki-bjornberg@filipstad.se

IT-enhet

IT-chef: Mikael Kilhage
0590-611 25
mikael.kilhage@filipstad.se

Kommunstyrelsens kansli

kommun@filipstad.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Enhetschef: Henric Forsberg
0590-611 31
henric.forsberg@filipstad.se

Näringslivsenhet

Näringslivschef: Maria Thiery Wase
0590-612 16
maria.thiery.wase@filipstad.se

Socialförvaltningen

Socialchef: Åsa Andersson
0590-60 88 03
asa.andersson@filipstad.se

Säkerhetsarbete

Säkerhetssamordnare: Michael Björklund
0590-611 45
michael.bjorklund@filipstad.se

Teknik & service

Förvaltningschef: Azam Forsberg
0590-612 02
azam.forsberg@filipstad.se

Turism och besöksnäring, turistbyrån

Turismsamordnare: Klara Thorell 
0590-611 75
klara.thorell@filipstad.se