Filipstads kommun startsida

Kommunens arkiv

Inifrån ett arkiv. Blåa dörrar med svarta handtag

Kommunens handlingar som ska sparas för framtiden finns i kommunarkivet. Material som är offentliga handlingar kan beställas från arkivet.

Filipstad, eller Philippistadh, erhöll sina stadsprivilegier år 1611, och på kommunarkivet förvaras bitar av Filipstads stads, Filipstads stadskommuns och Filipstads kommuns historia. Arkivhandlingarna är en del av vårt nationella kulturarv, och är av stor betydelse för såväl vår förståelse av historien, som framtidens förståelse av vår samtid.

Kommunen består av flera myndigheter som alla är skyldiga att bevara, hålla ordnade och vårda de handlingar respektive verksamhet producerar. På samma sätt består även Filipstads kommunarkiv av flera mindre närarkiv och ett centralarkiv. Centralarkivet finner du på Spångbergsgymnasiet, och närarkiven finns på plats hos myndigheterna och innehåller handlingar som fortfarande är aktuella för verksamheterna. När de inte längre behövs i det dagliga arbetet överlämnas det som ska bevaras till centralarkivet för slutförvaring.

Hanteringen av kommunens dokument ska följa bestämmelserna i bland annat arkivlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., arkivförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommunens lokala arkivreglemente Pdf, 130 kB..

Allmän handling

Om en handling förvaras hos en myndighet, och anses inkommen till eller upprättad hos en myndighet, är den en allmän handling. Att handlingen är allmän innebär att alla har rätt att ta del av den. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga så länge de inte är skyddade av sekretess, vilket till exempel journaler är. Allmänhetens rätt till insyn i kommunens verksamhet och till att ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad och kallas för offentlighetsprincipen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad finns i arkivet?

I kommunens arkiv förvaras Filipstads kommuns allmänna handlingar från 1971 och framåt, samt handlingar gällande det som innan kommunreformerna 1971 och 1863 var Filipstads stadskommun respektive Filipstads stad. Här finns, bland mycket annat, protokoll, skrivelser, byggnadsdokumentation, ritningar och fotografier från mer än 160 års kommunal verksamhet, och lite till. Det äldsta materialet utgörs av bland annat drätselkammarens arkiv, som innehåller handlingar från slutet av 1600-talet och framåt.

Kommunens framväxt

Diagram årtal med före detta kommuner som är beskrivet längre ner på sidan.

Om du vill ta del av handlingar gällande de upphörda landskommunerna Brattfors, Färnebo, Gåsborn och Nordmark (1863–1951), Kroppa och Rämmen (1863–1971) samt Värmlandsberg (1952–1970) så finns de på Region Värmlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arkiv på Arkivcentrum i Karlstad. Där finns även arkivet efter Lesjöfors municipalsamhälle (1946–1954), samt ett stort antal äldre arkiv och handlingar från Filipstad. Vill du undersöka regionens arkivbestånd närmare så finns det sökbart i Nationell Arkivdatabas, NAD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är intresserad av Storfors köping som bröt sig ur Kroppa landskommun 1950 så finns dessa handlingar hos Storfors kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning

Kommunarkivet utgör ett fantastiskt material för alla som är intresserade av släktforskning, lokalhistoria eller som vill bedriva forskning kring kommunal verksamhet. Vill du släktforska finns det även en lokal grupp i Värmlands Släktforskarförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och hjälp att få på biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du som forskare besöka arkivet är du välkommen att boka tid antingen via telefon eller e-post. Att begära ut material för studier på plats i centralarkivet är alltid kostnadsfritt.

Telefonnummer:

0590‑612 14

Öppettider:

Måndag-tisdag 09.00-16.00