Filipstads kommun startsida

Vision: Filipstad 2030 - En välmående kommun

Visionen 2030. Text: En välmående kommun.Utbildning, Miljö och fritid, trygghet och hälsa, arbete och företagande.

"Filipstad 2030 - En välmående kommun" fastställdes av kommunfullmäktige 11 december 2019. Visionen handlar om områdena Utbildning, Trygghet och folkhälsa, Miljö och fritid och Arbete och företagande.

Utbildning

 • Goda skolresultat
 • Brett utbud av gymnasieutbildningar på hemmaplan
 • Utbildningarna matchar näringslivets behov
 • Stor andel elever på eftergymnasiala utbildningar
 • Utbildningsinsatser som inkluderar alla

Utbildning

 • Goda skolresultat
 • Brett utbud av gymnasieutbildningar på hemmaplan
 • Utbildningarna matchar näringslivets behov
 • Stor andel elever på eftergymnasiala utbildningar
 • Utbildningsinsatser som inkluderar alla

Trygghet och folkhälsa

 • Trygghet och välmående genom hela livet
 • Trygghetsskapande arbete tillsammans med andra aktörer
 • Folkhälsoarbete i samverkan

Trygghet och folkhälsa

 • Trygghet och välmående genom hela livet
 • Trygghetsskapande arbete tillsammans med andra aktörer
 • Folkhälsoarbete i samverkan

Miljö och fritid

 • Sjönära boenden
 • Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter som tillgängliggörs i samverkan med föreningar
 • Klimatsmarta alternativ
 • Attraktiva miljöer i hela kommunen

Miljö och fritid

 • Sjönära boenden
 • Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter som tillgängliggörs i samverkan med föreningar
 • Klimatsmarta alternativ
 • Attraktiva miljöer i hela kommunen

Arbete och företagande

 • Språkutbildningar som möjliggör arbete och företagande
 • Nya etableringar av företag
 • Företag kan förvänta sig ett gott stöd från kommunen
 • Vår väl utbyggda infrastruktur bidrar till näringslivets goda förutsättningar
 • En väl utvecklad besöksnäring

Arbete och företagande

 • Språkutbildningar som möjliggör arbete och företagande
 • Nya etableringar av företag
 • Företag kan förvänta sig ett gott stöd från kommunen
 • Vår väl utbyggda infrastruktur bidrar till näringslivets goda förutsättningar
 • En väl utvecklad besöksnäring