Filipstads kommun startsida

Borgerliga vigslar och begravningsceremoni

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare med stöd av 4 kap 3 § äktenskapsbalken.

Vigselförrättare i Filipstads kommun:

Bo Forsberg, telefon 070-437 00 60
Sune Frisk, telefon 070-322 62 53
Benny Ahremark Persson telefon 073-043 42 17
Per-Åke Sandberg, telefon 076-834 04 43

Borgerliga vigslar

Ett alternativ till kyrklig vigsel är borgerlig vigsel. Vigselakten förrättas av en vigselförrättare som är förordnad av Länsstyrelsen.

  • Hämta blanketter från riksskatteverkets blankettarkiv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Fyll i blanketterna och skicka dessa till lokala skattekontoret.
  • Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer skattekontoret att utfärda Intyg om hindersprövning och Intyg vigsel som skickas hem till er.
  • Beställ tid för vigsel hos respektive vigselförrättare.
  • Intygen som ni fått hemskickat ska lämnas till vigselförrättaren.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Mer information om vigslar finns hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Begravningsceremoni

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. De sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag. Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för exempel muslimska och judiska trosbekännare.

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. Någon begravningsförrättare i vedertagen mening är inte nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen. Ta kontakt med en begravningsbyrå för ytterligare information.

Länsstyrelsen har utsett begravningsombud för att granska hur församlingarna tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen har, som begravningsombud i Filipstads kommun, förordnat Kerstin Svensson kerstin.svensson@filipstad.se.