Filipstads kommun startsida

Statistik

Grafisk bild på ett diagram med ett förstoringsglas

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring invånarantal, födelser och flyttning.

Antal invånare 2024-03-26: 9 945 personer i Filipstads kommun.

Befolkningsförändringen månadsvis 2023
MånadFolkmängd FolköknFöddaDödaInflyttUtflyttInUt-netto

Januari

10 285

-30

4

15

39

63

-24

Februari

10 254

-31

1

10

28

72

-44

Mars

10 222

-32

10

11

23

57

-34

April

10 213

-9

4

13

41

36

5

Maj

10 228

15

11

8

55

44

11

Juni

10 185

-43

3

14

35

65

-30

Juli

10 157

-28

6

12

31

59

-28

Augusti

10 108

-49

3

9

54

105

-51

September

10 089

-19

5

13

41

56

-15

Oktober

10 060

-29

8

8

27

58

-31

November

10 038

-22

7

9

31

44

-13

December

10 034

-4

4

14

72

63

9

Summa

10 034

-281

66

136

477

722

-245