Filipstads kommun startsida

Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.


Befolkningsförändringen månadsvis 2019
MånadFolkmängd FolköknFöddaDödaInflyttUtflyttInUt-netto

Justering

Januari

10 800

-37

9

9

51

80

-29

-8

Februari

10 777

-23

6

17

37

47

-10

-2

Mars

10 749

-28

4

9

27

56

-29

6

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Summa

10 749

-88

19

35

115183-68

-4Mer statistik i kommunfakta

Kommunfakta 2018
(pdf, 750 kB)Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder och kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta 2018 barn och familj
(pdf, 288 kB)Kommunfakta barn och familj innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta 2018 tätort
(pdf, 750 kB)Kommunfakta tätort innehåller statistik om kommunens tätorter, in- och utflyttning, inkomster m.m.

Statistiska centralbyrån,SCB

Kontaktinformation Kontaktperson Statistikfrågor - Michael Björklund

Telefonnummer
0590‑611 45
070‑305 29 52

Senast uppdaterad: 2019-05-16