Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.

Befolkningsförändringen månadsvis 2018
MånadFolkmängd FolköknFöddaDödaInflyttUtflyttInUt-netto

Justering

Januari

10 783

0

6

12

67

58

9

-3

Februari

10 783

0

3

15

62

46

16

-4

Mars

10 806

23

13

18

64

35

29

-1

April

10 837

31

12

11

66

40

26

4

Maj

10 816

-21

8

8

42

62

-20

-1

Juni

10 805

-11

17

7

58

76

-18

-3

Juli

10 820

15

14

9

67

62

2

5

Augusti

10 832

12

10

8

84

72

12

-2

September

10 823

-9

7

15

73

74

-1

0

Oktober

10 818

-5

12

10

78

72

6

-13

November

10 810

-8

6

10

49

69

-20

16

December

Summa

10 810

27

108

123

710666

44

-2


 

Mer statistik i kommunfakta

Kommunfakta 2018
(pdf, 750 kB)Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder och kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta 2018 barn och familj
(pdf, 288 kB)Kommunfakta barn och familj innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta 2018 tätort
(pdf, 750 kB)Kommunfakta tätort innehåller statistik om kommunens tätorter, in- och utflyttning, inkomster m.m. Uppdaterad version av kommunfakta tätort publiceras under våren 2017.

Statistiska centralbyrån,SCB

Kontaktinformation Kontaktperson Statistikfrågor - Michael Björklund

Telefonnummer
0590‑611 45
070‑305 29 52

Senast uppdaterad: 2019-01-28