Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Kommunkansli

Filipstads kommun tillämpar som alla kommuner i Sverige offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i staten och kommunernas verksamhet.

Allmänna handlingar

Kommunen är skyldig att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Registreringen av inkomna och upprättade handlingar sker i ett särskilt register som kallas diarium. Alla registrerade handlingar, även arkiverade, är sökbara via diariet.

I sekretesslagen finns bestämmelser om vad som ska registreras i ett diarium och vad ett diarium ska innehålla. Uppgifter som måste registreras är:

  • datum, då handlingen kom in eller upprättades
  • diarienummer
  • från vem/vilka handlingen har kommit
  • i korthet vad handlingen rör (diarieplanbeteckning)

Filipstads kommuns diarium är fördelade på respektive nämnd/förvaltning, dvs kommunstyrelsen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, då har du inte tillgång till dem. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilket sammanhang. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.  

Läs mer

Hur går det till när ett ärende kommer in till kommunen (pdf, 10 kB)

Lagrummet.se

Överklaga kommunala beslut

Kontaktinformation Kanslichef - Catrin Marsell

Kontaktinformation Administrativ assistent - Annika Jansson

Kontaktinformation Administrativ assistent - Nicole Lindberg

Senast uppdaterad: 2019-01-02