Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Personal Elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till personal inom elevhälsan.

Medicinska insatser

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Birgitta Jansson 070-646 14 10 birgitta.jansson@filipstad.se

Skolläkare

Tid hos skolläkaren bokas genom skolsköterska

Skolsköterskor

Spångbergsgymnasiet

Birgitta Jansson 070-646 14 10 birgitta.jansson@filipstad.se

Ferlinskolan, Stålvallaskolan

Solveig Lundblad 070-686 14 91 solveig.lundblad@filipstad.se

Strandvägsskolan, Nordmarks skola, Persbergs friskola

Anna Gustafsson 070-278 16 31 anna.gustafsson70@filipstad.se

Åsenskolan, Nykroppa skola, Brattfors skola

Marie-Louise Ståhlberg 070-376 15 33 marie-louise.stahlberg@filipstad.se

Pedagogiska insatser

Specialpedagog Nykroppa skola, Åsenskolan

Gunilla Jansson 070-189 11 13 gunilla.jansson@filipstad.se

Specialpedagog Ferlinskolan, Stålvallaskolan, Nordmarks skola

Solveig Hedlund 070-181 11 82 solveig.hedlund@filipstad.se

Specialpedagog Strandvägsskolan, Brattfors skola

Helena Ryhed 072-599 03 37 helena.ryhed@filipstad.se

Ämnesutvecklare Matematik

Annalena Ranström 073-151 61 05 annalena.ranström@filipstad.se

Ämnesutvecklare Språk-, läs och skrivutveckling

Katarina Hellund Eriksson 070-249 05 72 katarina.hellund-eriksson@filipstad.se

Psykosociala insatser

Familjecoach

Barbro Jansson 070-544 59 58 barbro.jansson@filipstad.se

Kurator Spångbergsgymnasiet

Sandra Johansson 070-191 81 19 sandra.johansson@filipstad.se

Kurator Ferlinskolan, Stålvallaskolan

Anders Sinisis 070-278 41 03 anders.sinisis@filipstad.se

Kurator Strandvägsskolan, Nordmarks skola, Persbergs friskola

Jenny Jansson 070-555 22 62 jenny.jansson77@filipstad.se

Kurator Åsenskolan, Nykroppa skola, Brattfors skola

Vakant 070-190 54 03

Psykologiska insatser

Tid bokas genom skolsköterska.