Filipstads kommun startsida

Filipstads grundskolor

Gem i olika färger upplagda i en cirkel på en skrivbok tillsammans med en penna med Filipstads kommuns logga på.

I Filipstads kommuns grundskolor gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån egen förmåga. Allt lärande utgår från elevens starka sidor och vad hon/han redan kan.

Vi har höga förväntningar på eleverna eftersom vi vet att alla kan lära sig och att undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras möjligheter att nå bra resultat i skolan.

Undervisningen karakteriseras av hög grad av delaktighet och inflytande. I praktiken innebär detta att eleverna är välinformerade om undervisningens innehåll och om vad som krävs av dem för att nå höga betyg. Eleverna har också goda möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och arbetsformer samt hur man redovisar vad man lärt sig.

För umgänget i skolan finns det tydliga normer för rättigheter och skyldigheter. Ordning och reda är självklarheter. Mot dåligt uppförande finns det bestämda men måttfulla sanktioner. Bra arbete och gott uppförande belönas.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en sammanställning av grundskolans och grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete. Den beskriver resultatet av arbetet med kunskaps- och värdegrundsuppdraget som det anges i läroplanerna.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen beskrivs hur grundskolan och grundsärskolan är organiserad och hur arbetet för ökad måluppfyllelse ska bedrivas.

Värmlands bästa skolkommun

Filipstad är Värmlands bästa skolkommun och 12:e bäst i Sverige, enligt senaste rankingen från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Vi satsar på våra medarbetare

Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter. Vi har goda pendlingsmöjligheter med buss, till exempel Filipstad-Karlstad en buss/timme i vardera riktningen.

Dokument

 Verksamhetsberättelse för Grundskolan och grundsärskolan

Verksamhetsplan Pdf, 342 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 342 kB)

Länkar

Kontaktinformation Skolchef - Sten-Åke Eriksson

Telefonnummer
0590‑615 27
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad