Filipstads kommun startsida

Ferlinskolan

Ferlinskolan. Stor stenbyggnad med stora vita fönster

Ferlinskolan är en skola för elever som går i grundskolans år 7-9. Här finns också en integrerad grundsärskola.

Ferlinskolan ligger i centrala delen av Filipstad och här finns grundskolan 7–9 och grundsärskolan 7–9. På skolan går det ca 310 elever och vi är runt 50 anställda.

Vår skola är mångkulturell med elever som bryr sig om varandra. Vi lägger stor vikt vid att det är goda relationer mellan elever och vuxna på skolan.

Skolan är indelad i arbetslag där varje arbetslag har satt sin prägel på sitt eget studieutrymme. I arbetslagen sker den grundläggande elevvården.

När det gäller undervisningen arbetar vi med dubbel-bemanning i framförallt kärnämnen, samt med ett flexibelt användande av våra resurser.

På skolan har vi under några år arbetat aktivt med lärares ledarskap i klassrummet och att rektor arbetar med det pedagogiska ledarskapet genom återkommande klassrumsbesök.

Vidare har kommunen ett väl utarbetat Skolutvecklingsprogram som präglar arbetet i vardagen. I SKL:s (Sveriges kommun och landsting) öppna mätning är vi rankade som Värmlands bästa skolkommun och i Sverige är vi på en hedrande 12:e plats!

Ferlinskolan deltar i forskningsprojekt.

Under en period på två år kommer Ferlinskolan att vara med i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Karlstads och Lunds universitet. Projektet handlar om engelskundervisning i flerspråkiga klassrum. Vi kommer att få besök av forskare från Karlstad som vill titta in under flera av våra engelsklektioner. Nuvarande 7A, 8A och 8C kommer också att bli lite extra involverade i projektet. Projektet tar sitt avstamp 8 november 2017. Vill du veta mer? Läs om projektet på http://projekt.ht.lu.se/mls Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här vill vi ha det på vårt skolområde:

  • På vår skola ska alla känna sig trygga. Att kränka någon är förbjudet!
  • Alla har rätt till gemenskap och samhörighet.
  • Alla ska känna att de blir respekterade av såväl elever som personal.

Arbetsplaner

I våra arbetsplaner beskrivs hur vi planerar att arbeta med kunskaps- och värdegrundsuppdraget under läsåret.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Ferlinskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Kontaktinformation Ferlinskolan

Telefonnummer
0590‑614 88
Besöksadress
Rektor Furuskogs gata 2
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Gun Palmqvist

Kontaktinformation Bitr. rektor - Åsa Hagman Larsson

Telefonnummer
0590‑614 89
073‑270 39 50

Kontaktinformation Expedition - Yvonne Rapp

Telefonnummer
0590‑614 88

Kontaktinformation Expedition - Caroline Lutman

Kontaktinformation Skolsköterska Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Ellinor Johansson

Kontaktinformation Specialpedagog Ferlinskolan - Camilla Edin

Telefonnummer
0590‑60 88 21

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Vakant

Kontaktinformation Kurator Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Anders Sinisis

Telefonnummer
0590‑17 31 34