Filipstads kommun startsida

Kommunala regler för skolskjutsar

Telefon med app öppen, pratbubbla från telefon: Nyhet inför skolstart 2022!

Barn och elever som bor långt från sin skola är berättigad till skolskjuts. Skjuts kan erbjudas om det är långt mellan bostad och hållplats.

Nytt inför skolstart hösten 2022: Digital bussbiljett för grundskoleelever

I samband med skolstart i augusti 2022 lanserar Värmlandstrafik digital grundskolebiljett för dig som åker till och från skolan i Filipstads kommun med linjetrafik buss. Filipstads kommun kommer från 1 augusti 2022 införa de digitala grundskolebiljetterna för elever som åker linjetrafik.

Eleverna har biljetten i en app i sin mobiltelefon i stället för att använda det tidigare plastkortet. I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta (där man kan se var bussen befinner sig).

Vårdnadshavare till elev i grundskola som har ansökt om skolskjuts och fått det beviljat och ska åka linjetrafik måste beställa grundskolebiljett (fysisk eller digital) till hösten.

Även fortsättningsvis kommer de som önskar ett fysiskt färdbevis kunna välja att ha sin grundskolebiljett på ett plastkort, men även detta behöver beställas.

Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs via e-tjänsten på Värmlandstrafisks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från och med 1 augusti. Skolbiljetten börjar gälla 17 augusti.

Att ha din biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:

 • Enkelt för dig att alltid ha biljetten nära till hands i mobilen
 • I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta
 • Smart för miljön!

Rätten till skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleverna går i den skola kommunen placerat dem i.

Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt utifrån vilka trafikförhållanden som råder. Skolskjuts behöver inte anordnas från bostadsadressen eller anpassas till varje elevs skoltider. Det finns inget generellt hinder mot att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets eller skolans närhet. Men i det enskilda fallet ska kommunen ta särskild hänsyn till om eleven har en funktionsnedsättning och om det finns behov av att hämta eleven vid hemmet. (Skolverket)

Barn och utbildningsnämnden i Filipstad har i sina riktlinjer beslutat om nedanstående minimiavstånd till skolan som berättigar till skolskjuts.

 • Elev i förskoleklass: 2 km
 • Elev i årskurs 1-6: 3 km
 • Elev i årskurs 7-9: 4 km

Ovanstående minimiavstånd gäller även från bostad till särskilt anvisad uppsamlingsplats/hållplats.

Frågor besvaras av respektive skolexpedition som också tar emot ansökningar.

 • Stjärnskolan (även Brattfors skola) Telefon: 0590-615 14
  Adress: Allégatan 14, 682 31 Filipstad
 • Åsenskolan (Nykroppa skola) Telefon: 0590-615 43
  Adress: Bäckvägen 8, 682 34 Filipstad
 • Ferlinskolan Telefon: 0590-614 88
  Adress: Rektor Furuskogs gata 2, 682 33 Filipstad
 • Stålvallaskolan (även Nordmarks skola) Telefon: 0590-17 31 30
  Adress: Skolgatan 36, 680 96 Lesjöfors