Filipstads kommun startsida

Brattfors skola

Brattfors skola. Två röda träbyggnader bredvid varandra med vita knutar

Brattfors skola är en liten skola. På skolan finns också fritidshem och bredvid ligger Hyttans förskola.

Brattfors skola har skogen som närområde med bland annat bäck, kojor och grillplats. Under vintern, när vädret tillåter, finns det isbana, pulkabacke och skidspår på skolområdet.

Vår skola ger närhet, gemenskap och trygghet, där varje elev blir sedd och var och en tillåts växa som den värdefulla människa man är.

Vi vill att vårdnadshavare ska känna delaktighet i skolans verksamhet. Vårt föräldraråd är en del i det här arbetet. Vi samarbetar på olika sätt runt våra elever.

Förskoleklassen har ett regelbundet samarbete med förskolan för att övergången till skolan ska bli så trygg som möjligt. Förskoleklassen och årskurs 1 har faddrar i 4-5:an.

Vi arbetar med portfolio. Den är en del i att medvetandegöra eleverna om sin kunskapsutveckling. Vi använder oss av kunskapsmurar för att eleverna ska veta vilka mål som finns.

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola ska alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen i Brattfors skola hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Telefonnummer:

0590‑611 54 (skola)

0590‑614 00 (fritidshemmet)

Postadress:

Bratts väg 26
682 91 Filipstad