Filipstads kommun startsida

Nordmarks skola

Nordmarks skola. Stort rött hus med vita knutar och vita foder kring fönstren. En liten gräsmatta utanför med ett grönt staket runt omkring

Nordmarks skola har undervisning för förskoleklass till åk 6 med cirka 35 elever fördelade på tre klasser. Förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6. I byggnaderna finns även förskolan.

I Filipstads kommuns grundskolor gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån egen förmåga.

Vi har höga förväntningar på eleverna, eftersom vi vet att alla kan lära sig och att undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras möjlighet att nå bra resultat i skolan.

Undervisningen karakteriseras av hög grad av delaktighet och inflytande. I praktiken innebär detta att eleverna är välinformerade om undervisningen innehåll och om vad som krävs av dem för att, med god marginal, klara målen.

Eleverna har också goda möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och arbetsformer, samt hur man redovisar vad man lärt sig.

Allt lärande utgår från elevens starka sidor och vad hon/han redan kan.

För umgänget i skolan finns tydliga normer för rättigheter och skyldigheter. Ordning och reda är självklarheter. Mot dåligt uppförande finns det bestämda men måttfulla sanktioner. Bra arbete och gott uppförande belönas.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

På vår skola ska alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund. Att kränk någon är förbjudet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Nordmarks skola hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Telefonnummer:

0590‑611 98 (Skola)

0590‑61350 (Fritids)

Postadress:

Nordmarks skola
682 93 Nordmarkshyttan

Telefonnummer:

0590‑17 31 31

Telefonnummer:

0590‑17 31 30