Filipstads kommun startsida

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Närbild på kulram i trä

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

I anpassade grundskolan och anpassad gymnasieskola ges stora möjligheter att anpassa undervisningen efter varje elevs utveckling, förutsättning och behov. Läroplanen för anpassade grundskolan är indelad i ämnen eller ämnesområden.

Skolplikten i den anpassade skolan är den samma som i grundskolan. Den inträder det år barnet fyller sju år och upphör vid utgången av vårterminen då eleven fyller sexton år. Eleven har rätt att välja ett tionde skolår, det så kallade frivilliga tionde skolåret.

En av anpassade grundskolans viktigaste uppgifter är att eleverna får kunskaper och färdigheter som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra. Oavsett elevens begåvningsnivå och utvecklingstakt skall undervisningen utformas så att elevens förutsättningar respekteras och elevens resurser till utveckling och värdefulla erfarenheter ska värdesättas.

Anpassad grundskola - ämnen

Elever med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning undervisas i samma ämnen som grundskolans elever.

Anpassad grundskola - ämnesområden

Elever med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning undervisas i fem ämnesområden: Motorik, verklighetsuppfattning, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och kommunikation.

Anpassad grundskola finns vid följande skolor i Filipstads kommun:

Rektorer för anpassade grundskolan

Maria N Svanlind: 1-3 och träningsskolan 1-9

Karolina Björk: 4-6

Gun Palmqvist: 7-9

Telefonnummer:

0590‑615 13

Telefonnummer:

0590‑611 62

Telefonnummer:

0590‑614 87