Filipstads kommun startsida

IT i skolan

Alla elever i årskurs 4-9 samt gymnasieelever i Filipstads kommuns kommunala skolor får låna en bärbar dator. Det är också i linje med regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Datorn skall vara ett medel för att nå ökad måluppfyllelse.

Dagens undervisningsmetoder förutsätter god tillgång till datorer och att varje elev har tillgång till en egen dator är även en rättvisefråga. Forskning visar att elever blir mer engagerade, självständiga och kreativa när tillgången till datorer ökar.

Undersidor