Filipstads kommun startsida

Trådlösa nät

Trådlösa nät i skolan

När du är i skolan kopplar datorn automatisk upp sig mot skolans trådlösa nätverk. De trådlösa näten i kommunens skolor tillhör samma nätverk vilket innebär att datorn får nätaccess automatiskt om du skulle besöka en annan skola.

Nätåtkomst utanför skolan

För att ansluta till Internet utanför skolan, t.ex. i hemmet, behöver du själv ansvara för uppkopplingen. Det kan ske genom nätverkskabel, trådlöst nät eller via mobilabbonnemang. Via kabel fungerar det nästan alltid direkt och med mobilabbonnemang så följer du operatörens instruktioner.

För att koppla upp dig på ett trådlöst nätverk behöver du ofta en nätverksnyckel, dvs ett lösenord som är satt av den som upprättade nätverket. Om nyckel inte går att få tag på kan man konfigurera eller återställa routern. Hur du gör står i manualer. Har du ingen manual så hittar du dem säkert på Internet.