Filipstads kommun startsida

Anvisningar för datoranvändning

Förväntningar på eleven

Skolan förväntar sig att datorer som tillhör skolan, såväl elevdatorer som övriga datorer i skolan, används för skolarbete. Under lektionstid bestämmer läraren om datorn skall användas och på vilket sätt.

Laddning och förvaring

Se till att bärbara datorer är fulladdade när skoldagen börjar och passa även på att underhållsladda när möjlighet ges. Bärbara datorer skall alltid vara under uppsikt eller inlåsta i utrymmen anvisade av skolan.

Säkerhetskopiering

En dator är inte en säker plats för lagring av dokument, bilder och andra filer. Se till att spara dokumenten i OneDrive som tillhör molntjänsten Office 365. Ett dokument som försvunnit när en hårddisk havererat går inte att återskapa och kan då heller inte användas för bedömning av lärare. Vad som finns och inte finns i en dator är användarens ansvar, inte skolans.

Svenska lagar

Att ladda ner och dela ut musik, filmer, texter, bilder, dataprogram m.m. är i de flesta fall olagligt. Detta vet de flesta om men även innehav av bilder och filmer av vissa typer av våld och pornografi är också mot svensk lag liksom att via Internet kränka andra, t.ex. via Facebook, mail m.m. Skolan är alltid skyldig att polisanmäla ett lagbrott som upptäcks.

Datorn är viktig i skolarbetet

Att ha tillgång till dator i skolarbetet är idag en nödvändighet. Datorn används i många moment i skolan. Om du följer ovanstående anvisningar så riskerar du inte att få begränsad tillgång till datorer.

Det som händer om ovanstående anvisningar inte följs är i turordning:

  • Samtal med berörd elev.
  • Samtal med vårdnadshavare (gäller elev under 18 år).
  • Vidare utredning av rektor.

Konsekvenser som följer av regelbrott för den som har en elevdator är i tur och ordning:

  • Datorn lämnas in efter skoltid (tidsbestämt).
  • Datorn beslagtas (tidsbestämt).
  • Rätten att ha en dator är förverkad.