Filipstads kommun startsida

Klagomålshantering

Har du klagomål på förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan eller elevhälsan så vill vi att du berättar det för oss.

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

Din upplevelse är viktig för att vi ska kunna bli bättre.

Är du eller ditt barn missnöjd med något, det kan vara frågor som rör undervisningen, bemötande, kvalitet eller något annat, tveka inte att kontakta oss.

I första hand ber vi dig tala med personalen på förskolan eller skolan

Får du inte den hjälp du efterfrågar eller om du känner att du inte blir lyssnad till så vänder du dig till rektorn.

Anser du att det är ett allvarligt problem så kan du kontakta rektorn direkt.

Kontakta rektor i andra hand

Berätta för rektor vad du är missnöjd med.

Känner du efter samtal med rektor att du fortfarande inte är nöjd så kan du kontakta huvudmannen.

Kontakta huvudmannen i tredje hand

Skolchefen är huvudmannens företrädare.

Om du vill kan du vända dig till skolchefen direkt.

Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur rektorn hanterat ditt klagomål.

Hur lämnar jag ett klagomål?

Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftigt. Du kan vara anonym men om du vill ha svar behöver du lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Våra kontaktuppgifter hittar du på förskolans, skolans hemsida.

Vill du kontakta huvudmannen kan du skicka e-post till BUN@filipstad.se

Vad händer med mitt klagomål?

Inom två dagar får du svar så du vet att vi tagit emot ditt klagomål.

Klagomålet utreds skyndsamt. Vissa klagomål kan vi reda ut direkt, andra kräver

lite längre tid.

När vi är klara kontaktar vi dig och berättar vad vi kommit fram till och vad som händer nu.

Hur hanteras mina uppgifter?

Klagomål som lämnas skriftligt (e-post och brev) hanteras som en allmän handling.

Det betyder att alla som vill kan begära att få läsa det du skriver i ditt klagomål.

Endast om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning) kan dina personuppgifter skyddas.

Klagomål som rör utbildningen

Om du inte är nöjd med hur huvudmannen hanterat ditt klagomål så kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Vill du lämna synpunkter på något som inte rör utbildningen?

Om du har funderingar som inte rör själva utbildningen (kanske har du tankar om fönstren på nya skolan), så är du välkommen att lämna dina åsikter och förslag via kommunens formulär ”Gör din röst hörd”.

Telefonnummer:

0590‑615 27

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad