Filipstads kommun startsida

Klagomålshantering

Vid alla verksamheter inom barn och utbildning är vår strävan att elever och vårdnadshavare  ska vara nöjda med vårt arbete. Det kan dock hända att man har klagomål att framföra.

Detta är den rutin som ska tillämpas:

  1. Ta i första hand kontakt med den pedagog som är ansvarig för ditt barn. Det kan vara en förskollärare, en klasslärare eller en mentor beroende på barnets ålder.
  2. Om du inte känner att någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar ansvarig förskolechef eller rektor.
  3. Situationer kan uppstå där du fortfarande inte känner dig nöjd. Då ber vi dig att kontakta respektive verksamhetschef.
  4. Om klagomålet fortfarande består ska förvaltningschef och sist barn- och utbildningsnämndens ordförande kontaktas.
  5. Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn så får du kontakta Skolinspektionen. Det är den statliga myndighet som tillser att kommunen fullgör sina skyldigheter.

Kontaktinformation Skolchef - Sten-Åke Eriksson

Telefonnummer
0590‑615 27
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Nämndaministratör - Lena Hammarqvist

Telefonnummer
0590‑612 31
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad