Filipstads kommun startsida

Komvux

Text: Nystart, omstart, snabbstart, start med bock brevid

Här kan du läsa mer om vad Komvux i Filipstads kommun har att erbjuda.

Inom Komvux kan du studera grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning. Vi har fem studieperioder på ett kalenderår.

Beroende på vald utbildning kan du läsa hel- eller deltid och studierna bedriv på distans. Om du väljer att studera på heltid bör du räkna med 40 timmars arbetsvecka.

Viktigt att du följer studieplaneringen för goda studieresultat och håller kontakt med din webblärare.

Vad är studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Du kan läsa mer om villkor för att få studiestöd i länken nedan.

Frånvaro 

Från dag 8 ska kopia av läkarintyg lämnas till Komvux. Kontakta din lärare för att ta igen frånvaro eller obligatoriska moment. Vid risk för bristande studieresultat kommer din lärare att meddela dig. Rektor kommer säkerställa att du får det stöd som krävs för att klara studierna. Om du därefter inte gör tillfredställande framsteg eller deltar i obligatoriska moment kommer rektor fatta beslut om att kursen/utbildningen ska upphöra.

Har du varit frånvarande från en kurs eller ej varit aktiv på lärplattformen under tre veckor, skrivs du ut från kursen. Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du kontakta Komvux. Tänk på att avbrottet kan påverka ditt studiemedel.

Klagomålshantering

En positiv utveckling för dig som elev förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål.

Vid klagomål ska denna rutin tillämpas:

  1. Ta i första hand kontakt med din lärare eller studie- och yrkesvägledare.
  2. Om inte någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar rektor för Komvux. Du kan också lämna meddelande till Komvux som informerar rektor att söka kontakt med dig.
  3. Om du fortfarande inte är nöjd skall skolchef och sist kommunsstyrelsens ordförande kontaktas.
  4. Har du fortfarande klagomål, så får du kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som ser till att kommunen fullgör sina skyldigheter.

Utökad rätt att gå komvux

Det har blivit lättare att hitta rätt utbildning för dig som vill studera på komvux på gymnasial nivå.

Nu finns en utökad rätt att gå på komvux så att du kan bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan. Då kan det också bli lättare för dig att hitta jobbet du vill ha eller byta jobb.

Kontakta studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att hitta rätt utbildning.

För dig som studerar

Studieekonomi - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler vid skrivningar och prov Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Fusk och plagiat Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om betygsutskrift Länk till annan webbplats.

Besöksadress:

Fogdevägen 2, Filipstad

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad

Telefonnummer:

0590‑17 31 35

Besöksadress:

Fogdevägen 2, Filipstad (Boka besökstid på mail eller telefon)

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad

Öppettider:

Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 15:00 till 16:00

Undersidor