Filipstads kommun startsida

Komvux

Text: Nystart, omstart, snabbstart, start med bock brevid

Vad innebär det att läsa en vuxenutbildning eller studera SFI?

Utökad rätt att gå komvux

Det har blivit lättare att hitta rätt utbildning för dig som vill studera på komvux på gymnasial nivå.

Nu finns en utökad rätt att gå på komvux så att du kan bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan. Då kan det också bli lättare för dig att hitta jobbet du vill ha eller byta jobb.

Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att hitta rätt utbildning.

Komvux/Lärcentrum

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) anordnas av kommunen.

Inom Komvux kan du studera grundläggande vuxenutbildning (GrundVux) som motsvarar grundskolans årskurser 7-9.

Komvux gymnasiala kurser är till för dig som vill uppnå slutbetyg alternativt komplettera inför vidare studier. Dessa motsvarar kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan.

Yrkesrelaterade kurser erbjuds i sammanhållna kurspaket eller som ett individuellt upplägg.

Vi har kontinuerliga intag på vuxenutbildningarna.

Beroende på vald utbildning kan du läsa hel- eller deltid, distansstudier eller handledarledda studier eller en kombination av dessa. Om du väljer att studera på heltid bör du räkna med 40 timmars arbetsvecka även om du inte har lika många timmar på schemat, många timmar ägnas åt självstudier.

Svenska för invandrare

SFI (svenska för invandrare) riktar sig till dig som inte har svenska som hemspråk och som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Särskild undervisningsgrupp inom kommunal vuxenutbildning

Särvux (vuxenutbildning) ger fortbildning till dig som tidigare studerat på Särskola.

Vad är studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Du kan läsa mer om villkor för att få studiestöd i länken nedan.

Frånvaro 

Fr.o.m dag 14 ska kopia av läkarintyg lämnas till vuxenutbildningen. Studietakten är hög. Viktigt att du följer studieplaneringen för goda studieresultatet. Följer uppsatta mål och håller kontakt med din lärare om hur du ska ta igen frånvaro eller obligatoriska moment.

Bristande studieresultat

Av 20 kap. 9 § skollagen framgår att utbildningen på kursen ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Vid risk för bristande studieresultat kommer din lärare att meddela dig. Rektor kommer säkerställa att du får det stöd som krävs för att klara studierna. Om du därefter inte gör tillfredställande framsteg kommer rektor fatta beslut om att kursen/utbildningen ska upphöra.

Studieavbrott

Har du varit frånvarande från en kurs eller ej varit aktiv på lärplattformen under tre veckor, stryks du från kursen. Viktigt att du lämnar in läkarintyg fr.o.m. dag 14. Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du meddela expeditionen. Tänk på att avbrottet kan påverka dina studiemedel! 

Klagomålshantering

En positiv utveckling för dig som elev förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål.

Vid klagomål ska denna rutin tillämpas:

  1. Ta i första hand kontakt med din lärare.
  2. Om inte någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar rektor för vuxenutbildningen. Du kan också lämna meddelande till samordnare för vuxenutbildningen som informerar rektor att söka kontakt med dig.
  3. Om du fortfarande inte är nöjd skall skolchef och sist kommunsstyrelsens ordförande kontaktas.
  4. Har du fortfarande klagomål, så får du kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som ser till att kommunen fullgör sina skyldigheter.

Vux Värmland

För dig som studerande

Min sida & Ansökningswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieekonomi - CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler vid skrivningar och provöppnas i nytt fönster (pdf, 103 kB)

Fusk och plagiatöppnas i nytt fönster (pdf, 126 kB)

Ansökan om betygsutskriftlänk till annan webbplats

Dokument

Verksamhetsplan (pdf, 285 kB)


Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑611 30
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Maria Petersson

Telefonnummer
0590‑611 30
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Rektor - Peter Ramqvist

Telefonnummer
0590‑614 15
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Ansvarig för grundläggande utbildning, gymnasial utbildning och SFI

Kontaktinformation Biträdande skolledare - Louise Svenrup

Telefonnummer
0590‑60 73 28
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Ansvarig för särskild utbildning och yrkesvux/lärlingsvux.