Filipstads kommun startsida

Ansökan till Komvux

På den här sidan kan du läsa om hur du ansöker till våra vuxenutbildningar via webben.

Kursstarter

SFI (ansökan görs hos studie- och yrkesvägledare)

Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Ansökan och ansökningstider - Se Min sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsperioder

Studieperioder 2021

Period 2

22 mars – 30 maj

Webbansökan 25 januari – 14 februari STÄNGD

Period 3

31 maj – 8 augusti

Webbansökan 5 april – 25 april

Period 4

9 augusti – 17 oktober

Webbansökan 7 juni – 21 juni

Period 5

18 oktober – 26 december

Webbansökan 23 augusti – 12 september

Studieperioder 2022

Period 1

10 januari – 20 mars

Webbansökan 1 november 21 november 2021

Varje studieperiod är på 10 veckor. 200 poäng= 100 % studier

Verksamheten är stängd mellan period 5 och period 1.

Litteraturlista

Kontakta oss för aktuell kurslitteratur. Ny litteraturlista är ej klar.

Ansökan

Här kan du söka en vuxenutbildning digitalt. Du loggar in med hjälp av BankID eller mobilt BankID. För att göra ansökan behöver du även ha en e-postadress.

Glöm inte dina betygskopior! När du använder webbansökan ska du bifoga dina betyg och intyg direkt i webbansökan. Var noga med att ha dem digitala (till exempel skannade).

Har du inte har dina betyg och intyg digitala så går det även bra att skicka papperskopior till oss på vuxenutbildningen (se adress nedan).

Du kan följer din ansökan och ser aktuellt läge i antagningsprocessen via Min sida. Det kommer inget brev hem med posten. På Min sida ser du vilka kurser du är antagen till under fliken studieplan. Aktuellt schema finns under schemafliken.

Har du tekniska eller andra problem, så kontakta oss på vuxenutbildningen.

Folkbokförd i annan kommun

Du som är folkbokförd i annan kommun än Filipstad och vill läsa inom kommunal vuxenutbildning i Filipstad ska skriva ut din ansökan från webben och lämna den till din hemkommun. Din hemkommun beslutar om interkommunal ersättning för studier i Filipstad.

Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun och inlämnad till oss.

Skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte använda vår webbansökan. Kontakta oss, så skickar vi en ansökningsblankett. Eller så kommer du in till oss, för att få en blankett i handen. Ansökningen behandlas sedan av en person på ett säkert sätt.

Beställa BankID

Om du inte har BankID eller mobilt BankID kan du ladda ner det gratis. Får du problem kan du kontakta din Internetbank.

Beställa bankIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behörighet, urval och prioritering

Du är behörig att delta i vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studie­bevis från ett gymnasieprogram.

  1. Är bosatt i landet
  2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  4. I övrigt uppfyller förskrivna villkor

För att få studera inom vuxenutbildningen ska du vara folk­bokförd i Filipstads kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun, ska du skicka ansökan direkt till din hemkommun, för godkännande eller avslag av kurserna du sökt.

Om inte alla sökande kan antas, måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet för högskole­utbildning samt Yrkeshögskola

En sökande som inte uppnått grundläggande och särskild behörighet till högskole- eller yrkeshögskoleutbildning, har rätt att läsa in detta.

Urval till yrkesutbildningar görs enligt:

Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställ­ning på arbetsmarknaden.

Överklagan

Läs om hur du överklagar ett antagningsbeslut på Skolväsendets överklagandenämnds webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antagningsregler

När du ansöker till Vuxenutbildningen i Filipstads kommun tillåter du oss att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, mejladresser och telefonnummer. Uppgifterna behövs bland annat för grupplacering, betygsregistrering, närvaroregistrering, registrering för användarkonto i lärplattform och Office365, statistik och individuella studieplaner.

Uppgifterna används också för att kommunicera med dig. Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Skolverket, Statistiska Centralbyrån, Centrala studiestödsnämnden samt Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och andra förvaltningar i Filipstads kommun. Uppgifterna används också vid byte av skola eller övergång mellan skolformer.

Det är utbildningsnämnden i Filipstads kommun som är ansvarig för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Du kan alltid vända dig till Filipstads kommun för att få veta vilka personuppgifter som behandlas. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑611 30
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Maria Petersson

Telefonnummer
0590‑611 30
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Rektor - Peter Ramqvist

Telefonnummer
0590‑614 15
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Ansvarig för grundläggande utbildning, gymnasial utbildning och SFI