Filipstads kommun startsida

Information om skolsystemet

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, kulturskola och vuxenutbildning. Här ingår även elevhälsa, familjecentral och HVB-verksamhet.

Förskola

När du arbetar eller studerar har du rätt till barnomsorg för barn som är 1-5 år. Dessutom har alla barn från 3 års ålder rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka (allmän förskola). Frågor eller anmälan tel: 0590-612 62

Förskoleklass

Från läsåret 18/19 är förskoleklass obligatorisk . Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Kontakta respektive skola nedan.

Fritidshem

När föräldrarna arbetar eller studerar har barn från 6 års ålder till 12 år rätt till fritidshemsplats. Kontakta respektive skola nedan.

Grundskola

I Sverige är det skolplikt för alla barn mellan 6 till 16 år. Som förälder tar du kontakt med den skola som ligger närmast bostaden. För barn med annat modersmål än svenska, sker en särskild introduktion i förberedelseklass.

Skolor med förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 6 samt fritidshem:

Strandvägsskolan: 0590-615 14
Åsenskolan: 0590-615 43
Nykroppa skola: 0590-17 31 50
Nordmarks skola: 0590-501 77
Brattfors skola: 0590-611 54
Persbergs friskola: 0590-211 80
Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Skolor med grundskola årskurs 7 till 9

Ferlinskolan: 0590-614 88
Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Skolor med grundsärskola inkl. träningskola årskurs 1-6 (träningsskola åk 1-9)

Strandvägsskolan: 0590-615 14

Skolor med grundsärskola årskurs 7-9

Ferlinskolan: 0590-614 88

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig och eleven väljer program efter intresseområde med inriktning mot ett framtida yrkesliv.
Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Sfi-vuxenskola

Ger möjlighet till en introduktion till det svenska samhället. Där sker studier i svenska som andraspråk.
Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Länkar

Skolverket

Om det svenska skolsystemet (på flera olika språk)
www.omsvenskaskolan.se

Om gymnasieskolans nationella program (på 18 språk med stöd för uppläsning)
www.utbildningsinfo.se

Textade filmer på 14 olika språk och information kring gymnasieprogrammen
www.gymnasieinfo.se

Kontaktinformation Förvaltningschef - Jan-Erik Andrén

Telefonnummer
0590‑612 30
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Nämndaministratör - Lena Hammarqvist

Telefonnummer
0590‑612 31
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2019-04-09