Filipstads kommun startsida

Information om skolsystemet

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, kulturskola och vuxenutbildning. Här ingår även elevhälsa, familjecentral och HVB-verksamhet.

Förskola

När du arbetar eller studerar har du rätt till barnomsorg för barn som är 1-5 år. Dessutom har alla barn från 3 års ålder rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka (allmän förskola). Frågor eller anmälan tel: 0590-612 62

Förskoleklass

Från läsåret 18/19 är förskoleklass obligatorisk . Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Kontakta respektive skola nedan.

Fritidshem

När föräldrarna arbetar eller studerar har barn från 6 års ålder till 12 år rätt till fritidshemsplats. Kontakta respektive skola nedan.

Grundskola

I Sverige är det skolplikt för alla barn mellan 6 till 16 år. Som förälder tar du kontakt med den skola som ligger närmast bostaden. För barn med annat modersmål än svenska, sker en särskild introduktion i förberedelseklass.

Skolor med förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 6 samt fritidshem:

Strandvägsskolan: 0590-615 14
Åsenskolan: 0590-615 43
Nykroppa skola: 0590-17 31 50
Nordmarks skola: 0590-501 77
Brattfors skola: 0590-611 54
Persbergs friskola: 0590-211 80
Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Skolor med grundskola årskurs 7 till 9

Ferlinskolan: 0590-614 88
Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Skolor med grundsärskola inkl. träningskola årskurs 1-6 (träningsskola åk 1-9)

Strandvägsskolan: 0590-615 14

Skolor med grundsärskola årskurs 7-9

Ferlinskolan: 0590-614 88

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig och eleven väljer program efter intresseområde med inriktning mot ett framtida yrkesliv.
Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Sfi-vuxenskola

Ger möjlighet till en introduktion till det svenska samhället. Där sker studier i svenska som andraspråk.
Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Länkar

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det svenska skolsystemet (på flera olika språk)
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om gymnasieskolans nationella program (på 18 språk med stöd för uppläsning)
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Textade filmer på 14 olika språk och information kring gymnasieprogrammen
www.gymnasieinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation Tf Skolchef - Sten-Åke Eriksson

Telefonnummer
0590‑615 27
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Nämndaministratör - Lena Hammarqvist

Telefonnummer
0590‑612 31
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2020-07-06