Filipstads kommun startsida

Information om skolsystemet

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, kulturskola och vuxenutbildning. Här ingår även elevhälsa och familjecentral.

Förskola

När du arbetar eller studerar har du rätt till barnomsorg för barn som är 1-5 år. Dessutom har alla barn från 3 års ålder rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka (allmän förskola). Frågor eller anmälan telefonnummer: 0590-612 62

Förskoleklass

Från läsåret 18/19 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Kontakta respektive skola nedan.

Fritidshem

När föräldrarna arbetar eller studerar har barn från 6 års ålder till 12 år rätt till fritidshemsplats. Kontakta respektive skola nedan.

Grundskola

I Sverige är det skolplikt för alla barn mellan 6 till 16 år. Som förälder tar du kontakt med den skola som ligger närmast bostaden. För barn med annat modersmål än svenska, sker en särskild introduktion i förberedelseklass.

Skolor med förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 6 samt fritidshem:

 • Stjärnskolan förskoleklass-åk 3: 0590-615 14
 • Åsenskolan åk 4-6: 0590-615 43
 • Nykroppa skola förskoleklass- åk 6: 0590-17 31 50
 • Nordmarks skola förskoleklass- åk 6: 0590-501 77
 • Brattfors skola förskoleklass- åk 6: 0590-611 54
 • Stålvallaskolan förskoleklass- åk 6: 0590-17 31 30
 • Persbergs friskola förskoleklass- åk 6: 070-307 17 02

Skolor med grundskola årskurs 7 till 9

 • Ferlinskolan: 0590-614 88
 • Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Skolor med anpassad grundskola inklusive träningsskola årskurs 1 till 6 (träningsskola åk 1-9)

 • Stjärnskolan åk 1-3: 0590-615 14
 • Åsenskolan åk 4-6: 0590-615 43

Skolor med anpassad grundskola årskurs 7 till 9

Ferlinskolan: 0590-614 88

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig och eleven väljer program efter intresseområde med inriktning mot ett framtida yrkesliv.

Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Sfi - svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är utformad för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Syftet är att lära sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i arbetslivet och ifall du väljer att fortsätta studera.

Komvux/Spångbergsgymnasiet: 0590‑17 31 35

Kommunal vuxenutbildning – komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning.

Komvux/Spångbergsgymnasiet: 0590‑17 31 35

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som saknar utbildning från anpassade grund- eller gymnasieskolan eller grund- eller gymnasieskolan. Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux som anpassad utbildning.

Komvux/Spångbergsgymnasiet: 0590‑17 31 35

Telefonnummer:

0590‑615 27

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Telefonnummer:

0590‑612 31

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad