Filipstads kommun startsida

Kulturskolan och fritidsgårdarna

Välkommen till två kommunala verksamheter med fokus på barns och ungas fritid och intressen!

Kulturskolans information angående Corona

Från och med vecka 14 kommer Kulturskolan att erbjuda kompletterande fjärr- och distansundervisning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Vi jobbar successivt med att utveckla alternativ och former. Detta utifrån att både elever och pedagoger i och med Coronaläget är hemma på grund av symptom eller smittorisk även när de normalt skulle klara av att undervisa eller lära.

Vi fortsätter vanlig undervisning i våra lokaler när det är möjligt, men för att möjliggöra regelbundna möten och undervisning kommer vi jobba fram nya arbetssätt.

Vi ser positivt på detta och hoppas att det kommer ge oss skjuts att inkludera digitala undervisningsformer i det vanliga utbudet framåt!

Information kommer via pedagoger och hemsida.

Kulturskolan

På Kulturskolan kan man utveckla sitt konstnärliga intresse med hjälp av duktiga pedagoger. Vi erbjuder kurser i dans, bild och musik. Våren 2020 startar vi också vårt digitala Medialab för bild-, film- och musikproduktion.

Vi har ett begränsat antal instrument för utlåning.

Kulturskolans verksamhet ligger utanför grundskolans obligatoriska undervisningstid.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna erbjuder öppna verksamheter där man kan prova något nytt, eller göra det man redan gillar. Här erbjuds plats att umgås, samtal, utflykter, musikverkstad, måleri och mer, på ett avslappnat och spontant sätt.

Under våren kommer vi att göra en hockeyresa, ha ett utbyte med en annan fritidsgård mm.

Kulturskolan och fritidsgårdarna arbetar tillsammans i evenemang som UKM (Ung Kultur Möts) och Ferietjänster för skolungdom.

Kontaktinformation Kulturskolan

Senast uppdaterad: 2020-03-27