Filipstads kommun startsida

Likabehandling inom vuxenutbildning

Alla ska bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och missgynnande har samband med nedan angivna punkter.

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Ålder

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande som kränker en elevs värdighet, men inte har samband med diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier och kränkningar kan vara:

 • Fysiska slag eller knuffar
 • Verbala - hot, svordomar, öknamn
 • Psykosociala - utfrysning, grimaser, alla går när man kommer
 • Texter och bilder - teckningar, meddelanden och sociala medier
 • Trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning.

Sexuella trakasserier kan vara:

 • Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • Oönskad fysisk kontakt
 • Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, vissling och kommentar om utseende
 • Könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör

Trakasserier är uppträdande som samband har med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Vår vision

På vår skola ska alla bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Övergripande mål

Utdrag ur likabehandlingsplanens mål:

 • Apl-platser och praktikplatser ska delges planen.
 • Information ges om ordningsregler och likabehandlingsplanen.
 • Alla ska ha rätt till att delta i arbetet för likabehandling.
 • Känna igen osäkra områden där trakasserier och kränkande behandling kan börja.
 • Alla ska reagera och utreda om någon utsätts för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.
 • Eleverna ska veta vart de kan vända sig ifall de blir utsatta för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.

Dokument

Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑611 30
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30