Filipstads kommun startsida

Stjärnskolan

Filipstads nyaste skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3 och grundsärskola) invigdes vårterminen 2023. Stjärnskolan ersätter Strandvägsskolan.

Skolan ligger centralt i Filipstad, på ett område där det har stått en skola tidigare. Skolan har tre plan och rymmer 360 elever i förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola. På det första planet finns gemensamma utrymmen med bland annat matsal och mottagningskök. Plan två har plats för förskoleklasser, årskurs ett och grundsärskolan. Högst upp är det klassrum för årskurs två och tre, samt lokaler för slöjdundervisning. På taket finns solceller.

Det är en skofri skola med god innemiljö och välplanerade ytor för undervisning och kreativitet. I mitten av skolan finns det stora öppna ytor för samvaro och fritids, samt mindre bås för avskärmning.

På andra sidan skolgården finns idrottshallen för skolverksamhet, men även för föreningslivet. Idrottshallen har en idrottsplan, fyra omklädningsrum, läktare och en cafeteria vid matchspel. Även förskolan Lyckan ligger bredvid.

Stjärnskolan är en del av grundsärskolan.

Telefonnummer:

0590‑615 14

Besöksadress:

Allégatan 14

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Undersidor