Filipstads kommun startsida

Stjärnskolan

Filipstads nyaste skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3 och anpassad grundskola) invigdes vårterminen 2023. Stjärnskolan ersätter Strandvägsskolan.

Stjärnskolan har undervisning för elever i grundskolan F-3.

I anpassad grundskola har vi elever som läser ämnen i åk 1-3 och elever som läser ämnesområden i åk 1-9.

Skolan har ett fritidshem där eleverna erbjuds olika aktiviteter utifrån läroplanens innehåll. Skolans fritidshem är öppet mellan kl. 06.00-18.00.

På skolan går det cirka 300 elever och vi är cirka 50 anställda.

I årskurserna 1-3 jobbar vi i arbetslag där sex pedagoger jobbar tillsammans med varje årskurs som består av fyra klasser. Vi utgår från ett kollegialt arbetssätt där vi alla har ett gemensamt ansvar för våra elever. I förskoleklass är vi åtta pedagoger på fyra klasser.

Skolan ligger centralt i Filipstad, på ett område där det har stått en skola tidigare. Skolan har tre plan. På det första planet finns gemensamma utrymmen med bland annat matsal och mottagningskök. På taket finns solceller. Intill skolan ligger Filipstads sporthall.

Stjärnskolan är en skofri skola med god innemiljö och välplanerade ytor för undervisning och kreativitet. I mitten av skolan finns det stora öppna ytor för samvaro och fritids.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mer om hur vi arbetar mot detta finns i denna plan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisas vårt systematiska kvalitetsarbete. Där ser vi vilka mål som vi uppnått men och de som behöver utvecklas och som vi behöver arbeta vidare med.

Arbetsplaner

Arbetsplaner finns för skolan, anpassade grundskolan och fritidshemmet. I arbetsplanen beskrivs hur vi kommer att arbeta med uppnåendemål i respektive läroplan.

Telefonnummer:

0590‑615 14

Besöksadress:

Allégatan 14

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Undersidor