Filipstads kommun startsida

Byggprojekt: Stjärnskolan och Filipstads sporthall

Skiss över brun skolbyggnad med grönytor runt omkring

I samarbete med arkitekter från SWECO finns nu skisser över skolan.

En ny skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3 och grundsärskola) och en ny idrottshall byggs på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Invigning

Invigning av Filipstads sporthall 7 oktober

Invigning för sporthallen var 7 oktober 2022. Då spelades den första innebandymatchen i hallen.

Öppet hus på Stjärnskolan och idrottshallen 19 december

Vi hade öppet hus för allmänheten 19 december. Visning av de nya fina lokalerna i Stjärnskolan och även i Filipstads sporthall.

Barnen som kommer att gå i nya skolan nästa termin är de som nu går på Strandvägsskolan. Barnen bjöds in tillsammans med sina vårdnadshavare till ett eget öppet hus på söndag 18 december.

Invigning Stjärnskolan 10 januari

Invigning för Stjärnskolans elever blir på första skoldagen av vårterminen 2023.

Brun byggnad med tända fönster och en folksamling utanför med ryggarna mot kameran

Invigning av Stjärnskolan 2023-01-10

Stjärnskolan är invigd!

Nu har vi äntligen invigt vår nya fina skola Stjärnskolan!

Första skoldagen startade 8.15 den 10 januari 2023 med samling på skolgården, varpå eleverna Abeer och Vira fick äran att klippa bandet för att inviga skolan.

Cirka 300 spända och ivriga elever från förskoleklass till årskurs 3 tog sedan klivet in i sin nya skola på vårterminens första dag.

Representanter från kommunen och vår byggpartner NCC välkomnade alla in i den skolan.

Det var glad och förväntansfull stämning och det största jublet, det kom när rektor Maria avslöjade att det blir tårta till efterrätt!

Stort lycka till alla barn och medarbetare och välkomna till Stjärnskolan!

Tre män i svarta jackor står utanför skolentren och kvinna sitter på huk tillsammans med två yngre barn som ska klippa ett rött band

Vi klipper bandet för att inviga Stjärnskolan 2023-01-10

Brun byggnad med grön inhägnad med fönster ovanför snötäckt slänt

Stjärnskolan 2022-12-15

Tre rader med skolbänkar i ett klassrum med stora fönster och där en vit kyrka syns i ett fönster

2022-12-15, Klassrum i Stjärnskolan

Filipstads sporthall, grå byggnad med platt tak och kommunens logotyp på väggen

Filipstads sporthall

Idrottshall med blått golv, träpanel och läktare

2022-10-07, Invigning av Filipstads sporthall

Vi bygger ny skola och idrottshall ihop med NCC

NCC ska tillsammans med Filipstads kommun bygga en ny skola med plats för 360 elever och en idrottshall centralt i Filipstad. Vi ska ge både skolan och idrotten i vår kommun fina förutsättningar för sina verksamheter. Det kommer att vara en skofri skola med moderna och väl anpassade lärmiljöer. Genom samarbete med NCC kan vi bygga en skola för idag och imorgon.

Stjärnskolan och Filipstads sporthall

Skolans och idrottshallens namn har utsetts i en namntävling. Skolan kommer att heta Stjärnskolan. Idrottshallen kommer att heta Filipstads sporthall.

Bilder från arbetsplatsen

Längst ner på denna sida finns aktuella foton från bygget och tillbaka i tiden från det första spadtaget.

Ungdomsrådet fick en rundtur på bygget

Ungdomsrådet, med ungdomar från Stålvallaskolan, Ferlinskolan, Spångbergsgymnasiet och fritidsgårdarna, svarade 2019 på vad som är de viktigaste egenskaperna för en bra skola. Senaste åren har de vid flertalet tillfällen fått information kring planeringen av nya skolan. 10 maj 2022 gjorde ungdomsrådet ett studiebesök i nya skolan och kom därefter med nya synpunkter. Läs mer om ungdomsrådets synpunkter om en bra skola.

Utvändigt

Murarna färdigställer sina fasadarbeten på skolan och plåtslagare monterar sista plåtarna runt fönster och dörrar. Skolgården får lekutrustning, promenad- och cykelvägar.

Fönster mot söder och skolgården får markiser som ska styras med automatik som känner av sol och vind.

I idrottshallen är träläktaren på plats och idrottsutrustningen. Sportgolv har lagts i idrottshallen och basketkorgar har monterats i tak.

Idrottshallen ska även kunna användas som aula så ljud och bildutrustning har monterats i hallen. I två av omklädningsrummen finns krokar och bänkar och i de andra två monteras klädskåp. Duschbås förses med tätslutande väggar och två av omklädningsrummen blir unisex så man kan byta om i duschbåset och förvara kläderna i klädskåp under träning.

Läktaren har kommit på plats. Den är byggd helt i trä med plats för 400 åskådare. Under läktaren finns förråd.

Bygget startade 2021

I januari 2021 kunde markarbeten starta med förberedelser inför byggstart. Under tiden togs det fram färdiga bygghandlingar med alla ritningar och detaljer till byggprojektet.

Grundläggningsarbeten för skolan startade i mars och för idrottshallen i juni 2021. Skolans stomme började monteras i juli. Vi startade upp efter semestern med gjutningar av plattan till idrottshallen.

Hösten 2021 - "tätt hus"

I höstas hände det mycket på byggets utsida. Stål och betongstommen är på plats för skolan och idrottshallen. Vårt stora mål ”tätt hus", där stomme, tak, ytterväggar och fönster monterats, blev uppfyllt för skolan vecka 45. När huset är väderskyddat och det inte kommer in regn och är tätt då kan man slå på värme i huset. Torkningen kommer igång, fukt ventileras ut och vi kan börja bygga in material som inte tål fukt. Det blir även behagligare arbetstemperatur inomhus under vintern.

Väggar och rumsbildning i Skola och Idrottshall

Till jul var både skola och idrottshall tätade och vi kunde värma upp byggnaderna och ventilera ut fukt från nederbörd och gjutning.

Ett första spadtag för nya skolan och idrottshallen

Den 15 mars 2021 var en historisk dag. Då togs togs det första spadtaget för Filipstads nya skola och idrottshall!

De som såg till att grävandet blev ordentligt gjort var de framtida eleverna själva. Nu går detta härliga gäng barn i förskoleklass, årskurs 1 och särskolan och om några år kommer de att gå i den nya skolan. Tack för hjälpen hörrni – nu kan byggandet börja!

Fem barn gräver med spadar i en sandhög

Ny skola och idrottshall byggs i Filipstad

Skolan byggs centralt i Filipstad, på ett område där det har stått en skola tidigare. Skolan byggs i tre plan och kommer att rymma 360 elever i förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola. På det första planet finns gemensamma utrymmen med bland annat matsal och mottagningskök. Plan två har plats för förskoleklasser, årskurs ett och grundsärskolan. Högst upp blir det klassrum för årskurs två och tre, samt lokaler för slöjdundervisning. På taket placeras solceller.

Det blir en skofri skola med god innemiljö och välplanerade ytor för undervisning och kreativitet. I mitten av skolan kommer det bli stora öppna ytor för samvaro och fritids, samt mindre bås för avskärmning.

På andra sidan skolgården byggs idrottshallen för skolverksamhet, men även för föreningslivet. Idrottshallen får en idrottsplan, fyra omklädningsrum, läktare och en cafeteria vid matchspel.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetet sker i partnering, där NCC och Filipstads kommun löser uppdraget i en öppen dialog med projektets bästa i fokus.

– NCC är en av Sveriges största skolbyggare och dessa erfarenheter tar vi med oss till Filipstads nya skola. Under projekteringen har vi arbetat i nära samarbete med representanter från verksamheten och se fram emot att få bygga framtidens lärmiljöer som möter behoven hos både elever och pedagoger, säger Sandra Björn, projektchef NCC Building Sweden.

Varför byggs en ny skola?

Över lång tid har flera skolutredningar gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Detta har resulterat i att vi bygger en ny skola som ska ersätta Strandvägsskolan. Eleverna på Strandvägsskolan kommer flytta in i Stjärnskolan i januari 2023.

En ny skola ger möjligheter till en anpassad lärmiljö för dagens (och morgondagens) elever och personal. Kraven från statliga och kommunala styrdokument, exempelvis grundsärskolans behov, kan uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. En ny skola har lägre drift- och underhållskostnader.

För att möta den nya skolans och föreningslivets behov byggs även en ny idrottshall.

En ny skola där:

  • Barnen står i centrum
  • Personalen ges goda förutsättningar att jobba mot elevernas mål
  • Lärmiljön är anpassad efter dagens och morgondagens behov
  • Tillgänglighet gäller alla

En ny idrottshall där:

  • Skolans behov uppfylls
  • Föreningslivet får en stark resurs
  • Kravet på integritet och könsneutralitet uppfylls med tillgång till enskild dusch/omklädning
  • Filipstad får en ny ”Arena”
  • Ny skola och Spångbergsgymnasiet får en samlingssal/aula

Inriktning F-3

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolorganisationen i tätorten ska vara en skola för F-3 och en skola för 4-6. Detta innebär att vi bygger en ny skola för F-3 inklusive grundsärskola med tillhörande träningsskola åk 1-9.

Barnen i centrum!

2019-2020 pågick ett intensivt arbete med att ta fram hur skolan ska kunna se ut och fungera. Idrottshallens utseende och funktion planerades också. Frågor om IT, telefoni, skolgårdsmiljöer, lekplats, trafik, skolbussar och andra arkitektfrågor diskuterades. Barnens bästa har stått i centrum och verksamheternas medarbetare har kommit med många bra idéer och förslag.

Inför skolbygget har vi genomfört en workshopserie. Arbetsgruppen bestod av NCC, Sweco, representanter från verksamheten och projektledare från Filipstads kommun. Efter workshopserien tog vi fram en planlösning för skolan och idrottshallen som är väl förankrad med verksamheten.

Vi har även gjort studiebesök vid andra skolor för att få nya intryck och samla på oss en massa bra idéer.

Ungdomsrådet har också varit involverat och gett värdefulla synpunkter.

Tre skissblad med färgprover som sitter på en vit vägg i en entré

Färgprover för nya skolan och idrottshallen

Är du nyfiken på att se vilka färger som kommer att finnas på de tre våningsplanen i skolan, samt färgen i idrottshallen? Kartor med färgprover finns att komma och titta på i kommunhusets entré, Hantverksgatan 22.

Bilder från bygget av ny skola och idrottshall i Filipstad

Här kan du ta del av foton från hur det ser ut i dagsläget och bakåt i tiden från då projektet startade.

Stjärnskolan brun byggnad med grön del och massa fönster

Stjärnskolan

En sportplan med staket, fotbollsmål och basketkorgar under uppbyggnad.

2022-11-04 Sportplan

Front av Stjärnskolan. del av lekgård och början av ett skjul.

2022-11-04

Vitt klassrum med vita väggar och fönster i olika höjd. En övertäckt whiteboard.

2022-10-26 Klassrum

Stort utrymme med massa maskiner. Små trätrappor där man kan sitta.

2022-10-26 Öppen korridor där man kan även sitta i en mindre trapp.

Vitt rum med fönster i olika höjder både inne och ute.

2022-10-26 Klassrum för de mindre barnen.

Handfat i en lucka i en korridor. Luckan har mörkgrön kakel och höjden är anpassad för mindre barn.

2022-10-26 Handfat i en korridor i barnhöjd.

Vägg med stora fönster med utsikt mot skolgård och Filipstads kyrka.

2022-10-26 Stora fönster med vy över skillerälven.

Handikappstoalett med mörkgrön kakel på väggarna, grå golv och vit inredning.

2022-10-26 Handikapptoalett med dusch

Kapprum med gröna och vita väggar och grått golv.

2022-10-26 Kapprum

Kapprum i korridor med blåa och vita väggar.

2022-10-26 Kapprum för de mindre barnen.

Korridor med vita väggar och dörrar i trä. Varje dörr har olika antal vita barer.

2022-10-26 Korridor

Idrottshall med blått golv, träpanel och läktare

2022-10-07, Invigning av Filipstads sporthall

Mindre bord och stolar och femglasigt fönster in mot sporthallen

2022-10-07, Cafédelen i Filipstads sporthall

Stjärnskolan brun byggnad med grön del och massa fönster

2022-10-05, Stjärnskolan

Filipstads sporthall, grå byggnad med platt tak och kommunens logotyp på väggen

2022-10-05, Filipstads sporthall med fasadskylten uppe

En grupp personer med gula västar går mot en ingång

2022-05-10, Ungdomsrådet på väg in i Stjärnskolan på studiebesök

Personer med gula västar står inne i en tom lokal

2022-05-10, Ungdomsrådet på studiebesök i Stjärnskolan

Inne i idrottshallen med plankor som ligger och trä på väggarna

2022-05-10, Ungdomsrådet besöker Filipstads sporthall

Träbeklädda väggar inne i idrottshallen

2022-05-10, Inne i Filipstads sporthall har det kommit upp trä på väggarna

Brun byggnad med glasfönster bakom träd

2022-04-28, Stjärnskolan får fina glaspartier

Brun byggnad med många fönster på sidan av gatan med staket utanför

2022-04-28, I Stjärnskolan byggs det nu mest invändigt

Drönarbild över ljusbrun byggnad

2022-04-22, Stjärnskolan från ovan

Drönarbild över idrottshallens mörka tak med byggarbetsplats intill

2022-04-28, Filipstads sporthall från ovan

Läktare i ljust trä i högerkant och betonggolv till vänster

2022-02-03, Läktaren byggs nu i nya idrottshallen

Rader i trä skapar en läktare i idrottshallen

2022-02-03, Läktare byggs i nya idrottshallen

Betonggolv med träbyggd läktare och svarta bjälkar i taket

2022-02-03, Läktare med mera byggs nu invändigt i idrottshallen

ljusbrun tegelbyggnad med staket och snö på marken framför

2022-01-31, Stora delar av tegelfasaden är uppe på nya skolan

Brunt tegel sitter bakom byggställningar

2022-01-12, Tegel sätts upp på nya skolan.

Fasad på byggnad med tegel på ena halvan

2022-01-12, Fasaden på nya skolan håller på att täckas av brunt tegel.

Kal lokal med arbetsbänk

2022-01-12, Bygget av nya skolan går framåt invändigt.

Betongvägg med öppning

2022-01-12, Väggar har nu kommit upp inne i nya skolan.

Mörk byggnad med byggställningar och snödriva framför

2022-01-12, Fasaden på idrottshallen är snart uppe.

Beige golv, en skylift och grått golv

2022-01-12, Bygget av idrottshallen fortsätter. Om några veckor kommer läktaren upp.

Bild uppifrån visar en huskropp med byggmaterial omkrong

2021-11-23, Bygget av nya skolan går framåt.

Bild uppifrån visar huskropp med byggmaterial på

2021-11-23, Bygget av idrottshallen fortsätter.

Ljusgrått golv, vit pelare och ljusslingor i taket i en lokal

2021-11-23, Inifrån bygget av nya skolan

Gul byggnad med byggställning utanför och sandhög framifrån

2021-11-23, Tegel börjar sättas till höger på nya skolan

Blött grått golv med vita väggar och lampor i taket

2021-11-23, Inne i idrottshallen

Vy från ett tak med solnedgång i röda och grå byggnader längre bort

2021-11-23, Vy från taket på nya skolan. Den grå byggnaden är den nya idrottshallen.

Lastbil med kran vid väggar med byggställningar

2021-10-21, Utifrån nya skolan, här byggs det på...

Byggställningar och i bakgrunden utsikt över hus

2021-10-21, Det blir fina utsikter från klassrummen i nya skolan

Tre personer kikar ut från det som ska bli fönster vid en vägg

2021-10-21, Vi kikar ut från fönsterdelarna inne i nya skolan

Blött cementgolv, ljusslingor i taket och pelare i en tom nybyggd lokal

2021-10-21, Inne i nya skolan, bygget fortsätter

Grupp med personer med gröna varselvästar går upp mot en byggnadsstomme

2021-10-21, Vi går upp för att se hur idrottshallen växer fram

Personer står under ett byggt tak, cementgolv

2021-10-21, Inne i idrottshallen, nu under tak

2021-09-24, Skolbyggnaden från sidan.

Öppna väggar rätt in i skolbyggnaden

2021-09-24, I väntan på fler väggar till skolan...

2021-09-24, Det börjar likna ett hus, nya skolan.

Betongfundament med bjälkar

2021-09-24, Idrottshallen börjar få sin form.

2021-09-07, 3 våningar på huset som ska bli en skola.

Betongfundament

2021-09-07, Grunden för idrottshallen är på plats.

2021-08-24, 3 våningar har kommit på plats.

Bygget dolt bakom träd, lyftkran och den tredje våningen syns över träden med 2 arbetare ståendes högst upp.

2021-08-24, Skolbyggnaden syns nu ovanför träden på Allégatan.

Drönarbild uppifrån visar jord och sten plattas till och bildar en grund att bygga på

2021-07-07, Grunden för idrottshallen har påbörjats

Drönarbild uppifrån visar jord och sten plattas till och bildar en grund att bygga på 

2021-07-07, Grunden för idrottshallen har påbörjats

Betonggrund på en byggarbetsplats med hus i bakgrunden

2021-07-07, Grunden för skolan har lagts

Drönarbild uppifrån visar betonggrund för skolbyggnaden

2021-07-07, Grunden för skolan har lagts

Drönarbild som uppifrån visar grundplattor med gröna träd vid sidan

2021-07-07, Grunden för skolan och idrottshallen

Blå vepor med text om att vi bygger en ny skola ihop med NCC

2021-06-10, Vepor längs Allégatan

Del av bottenplattan sedd
från väster.

2021-06-14, del av bottenplattan sedd från väster

Resterande del av
bottenplattan saknar betong. I mitten av bild syns hissgropen.

2021-06-14, del av bottenplattan. I mitten syns hissgropen.

Ny transformator i bortre
kanten och schakt för elservis, till skola, idrottshall och förberedelse för
simhall.

2021-06-14, ny transformator och schakt för elservis till skola, idrottshall och förberedelse för simhall

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Baracker vid grusväg

2021-03-15, byggarbetsplats med baracker

Grävmaskin står på jordhögar nedanför Spångbergshallens byggnad

2021-03-15, Snart drar bygget igång

Folksamling på en grusväg

2021-03-15, dagen för det första spadtaget

Personer från kommunledningen står och diskuterar nedanför simhallen

2021-03-15, Personer från kommunledningen står och diskuterar nedanför simhallen

Fem barn gräver i en grushög med spadar

2021-03-15, Första spadtaget för den nya skolan

Fem barn gräver med spadar i en sandhög

2021-03-15, Första spadtaget för den nya skolan

Byggarbetsplats med grusväg och simhallen i bakgrunden

2021-02-16, byggarbetsplats

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

Här kommer den nya skolan att byggas

Drönarbild som uppifrån visar grundplattor med gröna träd vid sidan