Filipstads kommun startsida

Stålvallaskolan

Skolbyggnad rödbrun och vit med väg och grön gräsmatta framför

Mitt i de djupa, natursköna värmlandsskogarna finner du bandymetropolen Lesjöfors och här ligger Stålvallaskolan.

Sedan mitten på 1950-talet är Stålvallaskolan en grundskola med förskoleklass till åk 9 och fritidshem med just nu cirka 110 elever. I skolans lokaler ryms även förskola, folktandvård och folkbibliotek. Inom skolområdet finns en fullstor sporthall och i närheten finns även Lesjöfors idrottsplats Stålvallen med fotbolls- och bandyplan. Skolan har en stor trevlig skolgård med lekplats, fotbollsplan, multisportplan samt skolskog.

Elevdatorer på Stålvalla

Alla elever i årskurs 4-9 på Stålvallaskolan har en egen bärbar dator. Datorn används i skolan och hemmet för skolarbete och är ett led i arbetet för att nå en högre måluppfyllelse. Projektet heter "Min dator" och du kan läsa mer under den rubriken i menyn. Där hittar du också regler som gäller för datoranvändning.

Arbetsplan

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola skall alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

 

Telefonnummer:

0590‑17 31 30

Postadress:

Skolgatan 36
682 60 Lesjöfors

Telefonnummer:

070 ‑ 645 66 19

Postadress:

Skolgatan 36
682 60 Lesjöfors

Telefonnummer:

0590‑17 31 31

Undersidor