Filipstads kommun startsida

Stålvallaskolan

Stålvalla skolan. Stora gräsytor med en väg i mitten. En röd tvåvånings byggnad i bakgrunden med vita detaljer

Mitt i de djupa, natursköna värmlandsskogarna finner du bandymetropolen Lesjöfors och här ligger Stålvallaskolan.

Stålvallaskolan är en grundskola med förskoleklass till åk9 och fritidshem med cirka 125 elever. I skolans lokaler ryms även förskola, folktandvård och folkbibliotek.

Elevdatorer på Stålvalla

Alla elever i årskurs 6-9 på Stålvallaskolan har sedan höstterminen 2012 fått låna en egen bärbar dator. Datorn används i skolan och hemmet för skolarbete och är ett led i arbetet för att nå en högre måluppfyllelse. Projektet heter "Min dator" och du kan läsa mer under den rubriken i menyn. Där hittar du också regler som gäller för datoranvändning.

Företaget Flinka fingrar

När du börjar i år 6 kommer du att ingå i vårt företag "Flinka fingrar". Grundtanken med vårt företag är att ge alla, såväl elever som lärare, ett gemensamt projekt att arbeta för.

Vi har påskmarknad, julmarknad och öppet hus då vi säljer våra produkter som vi gör på elevens val. Företaget har avdelningar inom textilslöjd, träslöjd, hemkunskap och bild. Vi bakar också till vår cafeteria.

Behållningen från vårt företag går till eleverna själva och till saker som vi gemensamt beslutat om. Till exempel har vi köpt in tidningar, roliga saker och haft företagsfest med mentorskamp på våren för pengarna vi fått in.

Arbetsplan

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola skall alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Stålvallaskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Dokument

Kontaktinformation Stålvallaskolan

Telefonnummer
0590‑17 31 30
Postadress
Skolgatan 36
682 60 Lesjöfors

Kontaktinformation Fritidshem Guldklippan

Telefonnummer
070 ‑ 645 66 19
Postadress
Skolgatan 36
682 60 Lesjöfors

Kontaktinformation Rektor - Leif Hansson

Telefonnummer
0590‑17 31 31

Kontaktinformation Bitr. rektor - Eleonora Viklund

Kontaktinformation Expedition - Annica Thörne

Telefonnummer
0590‑17 31 30

Kontaktinformation Skolsköterska Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Ellinor Johansson

Kontaktinformation Kurator Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Anders Sinisis

Telefonnummer
0590‑17 31 34

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Morgan Sorbell

Telefonnummer
070‑286 37 83

Kontaktinformation Specialpedagog Nordmarks skola och Stålvallaskolan - Ylva Flood

Telefonnummer
0590‑611 34