Filipstads kommun startsida

Stålvallaskolan

Skolbyggnad rödbrun och vit med väg och grön gräsmatta framför

Mitt i de djupa, natursköna värmlandsskogarna finner du bandymetropolen Lesjöfors och här ligger Stålvallaskolan.

Sedan mitten på 1950-talet är Stålvallaskolan en grundskola med förskoleklass till åk 9 och fritidshem med just nu cirka 135 elever. I skolans lokaler ryms även förskola, folktandvård och folkbibliotek. Inom skolområdet finns en fullstor sporthall och i närheten finns även Lesjöfors idrottsplats Stålvallen med fotbolls- och bandyplan. Skolan har en trevlig skolgård med lekplats, fotbollsplan, multisportplan samt skolskog.

Elevdatorer på Stålvalla

Alla elever i årskurs 4-9 på Stålvallaskolan har en egen bärbar dator. Datorn används i skolan och hemmet för skolarbete och är ett led i arbetet för att nå en högre måluppfyllelse. Projektet heter "Min dator" och du kan läsa mer under den rubriken i menyn. Där hittar du också regler som gäller för datoranvändning.

Arbetsplan

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola skall alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Stålvallaskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Dokument

Kontaktinformation Stålvallaskolan

Telefonnummer
0590‑17 31 30
Postadress
Skolgatan 36
682 60 Lesjöfors

Kontaktinformation Fritidshem Guldklippan

Telefonnummer
070 ‑ 645 66 19
Postadress
Skolgatan 36
682 60 Lesjöfors

Kontaktinformation Rektor - Leif Hansson

Telefonnummer
0590‑17 31 31

Kontaktinformation Bitr. rektor - Eleonora Viklund

Kontaktinformation Expedition - Annica Thörne

Telefonnummer
0590‑17 31 30

Kontaktinformation Skolsköterska Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Ellinor Johansson

Kontaktinformation Kurator Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Anders Sinisis

Telefonnummer
0590‑17 31 34

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare Ferlinskolan och Stålvallaskolan - Elin Eriksson

Telefonnummer
070‑286 37 83