Filipstads kommun startsida

Stålvallaskolan

Mitt i de djupa, natursköna värmlandsskogarna finner du bandymetropolen Lesjöfors och här ligger Stålvallaskolan.

Stålvallaskolan är en grundskola med förskoleklass till år nio med cirka 190 elever. I skolans lokaler ryms även daghem, fritidshem, fritidsgård, folktandvård och bibliotek.

Elevdatorer på Stålvalla

Alla elever i årskurs 6-9 på Stålvallaskolan har sedan höstterminen 2012 fått låna en egen bärbar dator. Datorn används i skolan och hemmet för skolarbete och är ett led i arbetet för att nå en högre måluppfyllelse. Projektet heter "Min dator" och du kan läsa mer under den rubriken i menyn. Där hittar du också regler som gäller för datoranvändning.

Företaget Flinka fingrar

När du börjar i år 6 kommer du att ingå i vårt företag "Flinka fingrar". Grundtanken med vårt företag är att ge alla, såväl elever som lärare, ett gemensamt projekt att arbeta för.

Vi har påskmarknad och öppet hus då vi säljer våra produkter som vi gör på elevens val. Företaget har avdelningar inom textil, trä, matematik, form. Vi bakar också till vår cafeteria och har en tidning som heter Stålblaskan. Behållningen från vårt företag går till eleverna själva och till saker som vi gemensamt beslutat om. Till exempel har vi köpt in roliga saker och haft fester på Folkets hus för pengarna vi fått in.

Arbetsplaner

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola skall alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Stålvallaskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Dokument

Kontaktinformation Stålvallaskolan

Telefonnummer
0590‑17 31 30
Postadress
Skolgatan 36
680 96 Lesjöfors

Kontaktinformation Stålvallaskolan

Telefonnummer
0590 ‑ 17 31 37 personalrum 6‑9
0590 ‑ 17 31 36 personalrum F‑5
Postadress
Skolgatan 36
680 96 Lesjöfors

Kontaktinformation Rektor - Leif Hansson

Telefonnummer
0590‑17 31 31
070‑190 48 95

Kontaktinformation Bitr. rektor - Eleonora Viklund

Telefonnummer
072‑239 07 85

Kontaktinformation Expedition - Beatrice Tordsdotter Jansson

Kontaktinformation Skolsköterska Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Ellinor Johansson

Telefonnummer
0590‑614 91
070‑686 14 91

Kontaktinformation Kurator - Anders Sinisis

Telefonnummer
070‑278 41 03

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Morgan Sorbell

Telefonnummer
070‑286 37 83

Senast uppdaterad: 2019-06-27