Filipstads kommun startsida

Åsenskolan

Åsenskolan. Två röda tegelbyggnader med en asfaltsgång utanför och en gräsyta. 

Åsenskolan ligger naturskönt i norra Filipstad och är från och med höstterminens start en mellanstadieskola.

Åsenskolan är en mellanstadieskola med ett fritidshem samt mellanstadiedelen av grundsärskolan. På skolan finns cirka 250 elever och vi är tre-parallella. Vi är cirka 35 personal som arbetar runt eleverna.

Vi satsar på ett tvålärarsystem för att kunna möta upp eleverna både kunskapsmässigt men även socialt.

Vårt fritidshem öppnar 06.00 och stänger 18.00.

Åsenskolan är en del av grundsärskolan.

Arbetsplaner

I arbetsplanen beskriver vi hur vi kommer att arbeta mer konkret kring våra uppnåendemål i LGR11. Det finns en plan för skolan och en plan för fritidshemmet.

Plan kring kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I denna plan beskriver vi mer hur vi arbetar med det.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete redovisas varje år gentemot nämnden där vi redovisar hur väl vi lyckats uppfylla målen samt vad vi behöver utveckla mer.

Dokument

Kontaktinformation Åsenskolan

Telefonnummer
0590‑615 43
Postadress
Bäckvägen 8
682 34 Filipstad

Kontaktinformation Åsenskolans fritids

Telefonnummer
070‑ 180 56 94

Kontaktinformation Rektor - Jan Setterberg

Kontaktinformation Bitr. rektor - Katrin Eriksson

Telefonnummer
0590‑60 88 29

Kontaktinformation Expedition - Britt Lindgren

Kontaktinformation Skolsköterska Åsenskolan, Nykroppa skola, Nordmarks skola - Marie-Louise Ståhlberg

Kontaktinformation Specialpedagog Nykroppa skola, Åsenskolan - Gunilla Jansson

Telefonnummer
0590‑60 88 58

Kontaktinformation Kurator Åsenskolan, Nykroppa skola, Nordmarks skola - Sandra-Cathrine Rimbjer