Filipstads kommun startsida

Åsenskolan

Åsenskolan. Två röda tegelbyggnader med en asfaltsgång utanför och en gräsyta. 

Åsenskolan ligger i norra delen av Filipstad. Skolan har en fin utemiljö och ligger nära vår skolskog som används regelbundet. 

På Åsenskolan går elever från förskoleklass till skolår 6. Varje årskurs har två parallellklasser. Skolan är uppdelad i två avdelningar, A och B.

Vi har också tre fritidshemsavdelningar: Trollsländan, Fjärilen och Humlan. Barnen har själva tagit fram förslag och röstat fram namnen på avdelningarna.

På skolan finns det cirka 280 elever och cirka 45 anställda.

Arbetsplaner

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Likabehandlingplan

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Åsenskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Film om hur bra Åsenskolan jobbar med läsning och skrivning med eleverna

Vi arbetar efter metoden Att skriva sig till läsning som går ut på att använda datorn som skrivverktyg istället för papper och penna i de lägre årskurserna. Då kan eleverna komma igång och lära sig språket fast de inte har finmotoriken för att forma bokstäver, som många inte har i förskoleklass och ettan.

http://www.pedagogvarmland.se/asenskolanasllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmen är gjord av Pedagog Värmland.

Dokument

Kontaktinformation Åsenskolan

Telefonnummer
0590‑615 43
Postadress
Bäckvägen 8
682 34 Filipstad

Fritidsavdelningarna

Trollsländan: 070-191 23 83
Fjärilen: 072-209 18 30
Humlan: 070-180 56 94

Kontaktinformation Rektor - Jan Setterberg

Telefonnummer
0590‑613 05
070‑180 07 43

Kontaktinformation Bitr. rektor - Katrin Eriksson

Telefonnummer
073‑074 96 36

Kontaktinformation Expedition - Britt Lindgren

Kontaktinformation Skolsköterska Åsenskolan, Nykroppa skola, Nordmarks skola - Marie-Louise Ståhlberg

Kontaktinformation Specialpedagog Nykroppa skola, Åsenskolan - Gunilla Jansson

Telefonnummer
070‑189 11 13

Kontaktinformation Kurator Åsenskolan, Nykroppa skola, Nordmarks skola - Ellinor Barse

Telefonnummer
070‑190 54 03