Filipstads kommun startsida

Åsenskolan

Åsenskolan. Två röda tegelbyggnader med en asfaltsgång utanför och en gräsyta. 

Åsenskolan ligger naturskönt i norra Filipstad och är från och med höstterminens start en mellanstadieskola.

Åsenskolan är en mellanstadieskola med ett fritidshem samt mellanstadiedelen av grundsärskolan. På skolan finns cirka 200 elever och vi är tre-parallella. Vi är cirka 35 personal som arbetar runt eleverna.

Vi satsar på ett tvålärarsystem för att kunna möta upp eleverna både kunskapsmässigt men även socialt.

Vårt fritidshem öppnar 06.00 och stänger 18.00.

Åsenskolan är en del av anpassad grundskola.

Arbetsplaner

I arbetsplanen beskriver vi hur vi kommer att arbeta mer konkret kring våra uppnåendemål i LGR11. Det finns en plan för skolan och en plan för fritidshemmet.

Plan kring kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I denna plan beskriver vi mer hur vi arbetar med det.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete redovisas varje år gentemot nämnden där vi redovisar hur väl vi lyckats uppfylla målen samt vad vi behöver utveckla mer.

Telefonnummer:

0590‑615 43

Postadress:

Bäckvägen 8
682 34 Filipstad

Telefonnummer:

070‑ 180 56 94

Telefonnummer:

0590‑611 62

Telefonnummer:

0590‑60 88 29