Filipstads kommun startsida

Information inför språkval årskurs 6

Skolverkets informationsmaterial om språkval i årskurs 6

I nedanstående länk kan du som elev och vårdnadshavare läsa om hur och vad du ska tänka på inför språkvalet i årskurs 6.

Skolan erbjuder språken tyska, franska och spanska. Väljer du något av dessa språk så får du betyg i dessa.

Dessutom kan man välja svenska, svenska som andraspråk och engelska. Här får du inget separat betyg utan det blir sammanslaget med betyget i svenska, svenska som andraspråk eller engelska.

Språket erbjuds utifrån att det är minst fem elever i kommunen som valt språket. Har du ytterligare funderingar så vänder du dig till klassläraren, skolans studie- och yrkesvalslärare eller rektor.