Filipstads kommun startsida

Personal och arbetslag på Ferlinskolan

Trygghetsteamet

Rektor Gun Palmqvist, bitr. rektor Åsa Hagman Larsson, Kurator Anders Sinisis, Lärare Malin Larsson, Lärare Ann Ottosson, Lärare Grit Hoffman och Lärare Cecilia Ånerud.

Arbetslag A

Anita Warnqvist, 7A, 0590-615 01, anita.warnqvist@filipstad.se

Urlrike Berendt, 7D 0590-614 93, ulrike.berendt@filipstad.se

Mari Orrpars, 0590-615 08, mari.orrpars@filipstad.se

Rickard Magnusson, 0590-615 00, rickard.magnusson@filipstad.se

Annica Oscarsson, 8A, 0590-614 93, annica.oscarsson@filipstad.se

David Johansson, 8A, 0590-615 01, david.johansson@filpstad.se

Ramona Asplund, 9A, 0590-614 94, ramona.asplund@filipstad.se

Ann Ottosson Jamt, 9A, 0590-615 01, ann.ottosson@filipstad.se

Maria Gräsberg, 070-3066534, maria.grasberg@filipstad.se

Maria Jaimes Martinez, 0590-615 01, maria.jaimes-martinez@filipstad.se

Åsa Eriksson, 7A, 0590-614 94, asa.eriksson@filipstad.se

Karin Sarfve, 7-9, 073-0495512, karin.sarfve@filipstad.se

Patricia Andersson, 7D, 0590-614 98, patricia.andersson@filipstad.se

Jonas Jonsson, 073-0495512, jonas.jonsson@filipstad.se

Yvonne Nilsson, 073-0495512, yvonne.nilsson@filipstad.se

Filip Dahlöv, filip.dahlov@filipstad.se

Arbetslag B

Albin Jakobsson, 7B, 0590-614 98, 0590-615 03, albin.jakobsson@filipstad.se

Christina Nisula, 7B, 0590-614 93, christina.nisula@filipstad.se

Kajsa Krigström, 7E, 0590-614 98, kajsa.krigstrom@filipstad.se

Håkan Nisula, 8B, 0590-614 92, hakan.nisula@filipstad.se

Rolf Andersson, 7E, 0590-615 05, rolf.andersson@filipstad.se

Malin Larsson, 8D, 0590-615 08, malin.larsson@filipstad.se

Patrik Sjölander, 8D, 0590-615 08, patrik.sjolander@filipstad.se

Peter Gustavsson, 9B, 0590-614 98, peter.gustavsson@filipstad.se

Maria Noreberg, 9B, 0590-614 92, maria.noreberg@filipstad.se

Cecilia Ånerud, 8B, 0590-614 92, cecilia.anderud@filipstad.se

Nasrin Big Mokhammad, 0590-614 77, nasrin.big-mokhammad@filipstad.se

Suleyman Abdulwahab, 0590-614 77, abdulwahab.suleyman@filipstad.se

Pia Ljungqvist, 070-3066534, pia.ljungqvist@filipstad.se

Arbetslag C

Erika Johansson, 9C, 0590-615 00, erika.johansson@filipstad.se

Rebecca Savinainen, 0590-614 77, rebecca.savinainen@filipstad.se

Marina Isaksson, 7C, 0590-615 00, marina.isaksson@filipstad.se

Grit Hoffman, 7C, 0590-614 98, grit.hoffman@filipstad.se

Ann-Charlotte Carlsson, 8C, 0590-614 93, ann-charlotte.carlsson@filipstad.se

Camilla Falk, 8C, 0590-615 03, camilla.falk@filipstad.se

Monika Granquist, 9D, 0590-615 06, monika.granquist@filipstad.se

Hollie Muir, 9D, 0590-615 00, hollie.muir@filipstad.se

Nils Buskqvist, 0590-614 92, nils.buskqvist@filipstad.se

Tor Jamt, 0590-614 93 tor.jamt@filipstad.se

Elisabeth Savinainen, FBK, 0590-614 77, elisabeth.savinainen@filipstad.se

Marcus de Vreeze, 070-3066534, marcus.de-vreeze@filipstad.se

Love Juvél, 070-3066534, love.juvel@filipstad.se

Hanna Söder, 0590-614 93, hanna.soder@filipstad.se

Abdi Isse, abdi.isse@filipstad.se

 

Kontaktinformation Ferlinskolan

Telefonnummer
0590‑614 88
Besöksadress
Rektor Furuskogs gata 2
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Gun Palmqvist

Kontaktinformation Expedition - Yvonne Rapp

Telefonnummer
0590‑614 88

Kontaktinformation Expedition - Caroline Lutman

Kontaktinformation Skolsköterska Ferlinskolan, Stålvallaskolan - Ellinor Johansson

Kontaktinformation Specialpedagog Ferlinskolan - Camilla Edin

Telefonnummer
0590‑60 88 21