Filipstads kommun startsida

Personal och arbetslag på Ferlinskolan

Här hittar du oss som arbetar på Ferlinskolan i Filipstad.

Trygghetsteamet

Rektor Gun Palmqvist, bitr. rektor Åsa Hagman Larsson, Kurator Anders Sinisis, Lärare Ann Ottosson, Lärare Grit Hoffman och Lärare Cecilia Ånerud.

Arbetslag A

Annica Oscarsson, 0590-614 93, annica.oscarsson@filipstad.se

Anita Warnqvist, 0590-615 01, anita.warnqvist@filipstad.se

Madelen Savinainen, 0590-614 94, madelen.savinainen@filipstad.se

Ramona Asplund, 0590-614 94, ramona.asplund@filipstad.se

Ann Ottosson Jamt, 0590-615 01, ann.ottosson@filipstad.se

Tor Jamt, 0590-61493, tor.jamt@filipstad.se

Marcus De Vreeze, 0590-61501, marcus.de-vreeze@filipstad.se

Patricia Andersson, 0590-614 98, patricia.andersson@filipstad.se

Kajsa Krigström, 0590-614 98, kajsa.krigstrom@filipstad.se

Mari Orrpars, 0590-61508, mari.orrpars@filipstad.se

Katarina Ritter von Kogerer, 0590-61501, katarina.rittervonkogerer@filipstad.se

Arbetslag B

Albin Jakobsson, 0590-614 98, 0590-615 03, albin.jakobsson@filipstad.se

Christina Nisula, 0590-614 93, christina.nisula@filipstad.se

Åsa Jansson, 0590-61492, asa.jansson@filipstad.se

Patrik Sjölander, 0590-615 08, patrik.sjolander@filipstad.se

Peter Gustavsson, 0590-614 98, peter.gustavsson@filipstad.se

Maria Noreberg, 0590-614 92, maria.noreberg@filipstad.se

Cecilia Ånerud, 0590-614 92, cecilia.anderud@filipstad.se

Josefin Edstam, 0590-614 98, josefin.edstam@filipstad.se

Ibrahim Abdullah, 0590-61500, ibrahim.abdullah@filipstad.se

Arbetslag C

Erika Johansson, 0590-615 00, erika.johansson@filipstad.se

Linus Larsson, 0590-61492, linus.larsson@filipstad.se

Marina Isaksson, 0590-615 00, marina.isaksson@filipstad.se

Grit Hoffmann, 0590-614 98, grit.hoffman@filipstad.se

Laura Hoffman, 0590-61493, laura.hoffman@filipstad.se

Ann-Charlotte Carlsson, 0590-614 93, ann-charlotte.carlsson@filipstad.se

Camilla Falk, 0590-615 03, camilla.falk@filipstad.se

Monika Granquist, 0590-615 06, monika.granquist@filipstad.se

Rolf Andersson, 0590-61505, rolf.andersson@filipstad.se

Maria Stjernlööw, 0590-61500, maria.strernloow@filipstad.se

Arbetslag D

Elisabeth Savinainen, 0590-614 77, elisabeth.savinainen@filipstad.se

Karin Sarfve, 073-0495512, karin.sarfve@filipstad.se

Rebecca Savinainen, 073-0495512, rebecca.savinainen@filipstad.se

Jonas Jonsson, 073-0495512, jonas.jonsson@filipstad.se

Elin Kjellemar, 073-0495512, elin.kjellemar@filipstad.se

Suleyman Abdulwahab, 0590-614 77, abdulwahab.suleyman@filipstad.se

Maria Gräsberg, 070-3066534, maria.grasberg@filipstad.se

Åsa Eriksson, 070-3066534, asa.eriksson@filiptad.se

Katrin Skoog, 070-3066534, katrin.skoog@filipstad.se

Telefonnummer:

0590‑614 88

Besöksadress:

Rektor Furuskogs gata 2

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Telefonnummer:

0590‑614 87

Telefonnummer:

0590‑614 88